Slovní zásoba hravě a zábavně

VZD00273
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-32522/2020-4-726
Zaměření kurzu (kategorie)
Cizí jazyky
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Seminář bude probíhat v německém jazyce.

Osvojování slovní zásoby je důležitou součástí učení se cizího jazyka a také nezbytnou náplní každé vyučovací hodiny. Čím více slov žák zná, tím snadněji rozumí psaným i slyšeným textům a dokáže lépe a přesněji vyjadřovat své názory.

Každý žák si však různé lexikální jednotky osvojuje trochu odlišným způsobem. I proto je nezbytné střídání různých metod i forem výuky.

V tomto semináři budete mít možnost si vyzkoušet osvědčené aktivity při výuce slovní zásoby, jako jsou metody názorně-demonstrační či aktivizující, podělit se o své zkušenosti a seznámit se i s novými možnostmi výuky, které lze používat v hodinách, jak u nižších, tak i vyšších ročníků, a rovněž při výuce dospělých. Jde o různé didaktické hry a možnosti autonomního procvičování a upevňování slovní zásoby.

V roli žáků si vyzkoušíte hry pro jednotlivce, páry i skupiny, jako např. Wortfix, Krokodil-Spiel, ABC-Spiel a různé další. Zaměříme se na běžné tematické okruhy, jako je škola, dům a byt, části těla, oblečení, dopravní prostředky, zvířata aj., a ukážeme si, jak lze pro osvojení a upevnění slovní zásoby účinně využít písňový text.

Získáte řadu námětů i materiálů na aktivity, které odpovídají různým vyučovacím metodám a podporují osvojování a upevňování slovní zásoby a zároveň zvyšují motivaci žáků. Seznámíte se s novými i méně známými kreativními výukovými metodami, které si sami vyzkoušíte.

Náměty a materiály získané na semináři budete moci využít ve své výuce.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Seminář bude probíhat v německém jazyce.

Osvojování slovní zásoby je důležitou součástí učení se cizího jazyka a také nezbytnou náplní každé vyučovací hodiny. Čím více slov žák zná, tím snadněji rozumí psaným i slyšeným textům a dokáže lépe a přesněji vyjadřovat své názory.

Každý žák si však různé lexikální jednotky osvojuje trochu odlišným způsobem. I proto je nezbytné střídání různých metod i forem výuky.

V tomto semináři budete mít možnost si vyzkoušet osvědčené aktivity při výuce slovní zásoby, jako jsou metody názorně-demonstrační či aktivizující, podělit se o své zkušenosti a seznámit se i s novými možnostmi výuky, které lze používat v hodinách, jak u nižších, tak i vyšších ročníků, a rovněž při výuce dospělých. Jde o různé didaktické hry a možnosti autonomního procvičování a upevňování slovní zásoby.

V roli žáků si vyzkoušíte hry pro jednotlivce, páry i skupiny, jako např. Wortfix, Krokodil-Spiel, ABC-Spiel a různé další. Zaměříme se na běžné tematické okruhy, jako je škola, dům a byt, části těla, oblečení, dopravní prostředky, zvířata aj., a ukážeme si, jak lze pro osvojení a upevnění slovní zásoby účinně využít písňový text.

Získáte řadu námětů i materiálů na aktivity, které odpovídají různým vyučovacím metodám a podporují osvojování a upevňování slovní zásoby a zároveň zvyšují motivaci žáků. Seznámíte se s novými i méně známými kreativními výukovými metodami, které si sami vyzkoušíte.

Náměty a materiály získané na semináři budete moci využít ve své výuce.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.