Slovní hodnocení

VZD03160
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeňAsistent pedagogaŠD/ŠK
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Hodnocení
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

"Hodnocení by nemělo být trestem, ale vodítkem pro další učení a motivací k lepšímu výkonu."


Hodnocení je významným nástrojem pedagoga, který ovlivňuje motivaci a učení žáků. Je třeba ho chápat jako součást učebního procesu, nikoli jako jeho konečný cíl.

Tento praktický webinář je určen pedagogům, kteří chtějí rozšířit své dovednosti v oblasti hodnocení žáků.


Popis kurzu
Zaměříme se na rozmanité metody hodnocení a jejich pozitivní vliv na motivaci žáků. Seznámíte se s teoriemi hodnocení a klasifikace a naučí se vytvářet funkční slovní hodnocení.
Budou diskutovány cíle, rizika a přednosti slovního hodnocení. Navíc, webinář bude obsahovat praktické ukázky a seznámení s konceptem map učebního pokroku.


Cíl kurzu
Cílem je posílit schopnosti pedagogů v používání různých forem hodnocení a poskytování průběžné zpětné vazby.


Obsah kurzu v bodech


Reflexe současné situace ve školách
• jaký smysl má hodnocení
• co žáky při hodnocení motivuje/demotivuje
• jak hodnotit, abychom dosáhli vysoké míry objektivity a pozitivně žáky motivovali


Aktuální právní rámec a formy hodnocení
• pozitiva a rizika jednotlivých forem a metod hodnocení žáka (heteronomní, autonomní, formativní, normativní, sumativní, kvalitativní, kvantitativní, …)
• tvorba školních pravidel a kritérií hodnocení jako týmová spolupráce učitelů a žáků


Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
• hodnocení není srovnávání
• hodnocení žáků s různou mírou potřeby podpůrných opatření


Hodnocení a sebehodnocení
• jak využívat sebehodnocení ke zvyšování objektivity a pozitivní motivace
• žákovská portfolia jako způsob hodnocení průběhu vzdělávání
• ukázka různých metod ve výuce a vyvození způsobu jejich hodnocení
• slovní hodnocení a jeho pravidla
• práce s texty různých slovních hodnocení
• jak napsat slovní hodnocení


Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.


Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

"Hodnocení by nemělo být trestem, ale vodítkem pro další učení a motivací k lepšímu výkonu."


Hodnocení je významným nástrojem pedagoga, který ovlivňuje motivaci a učení žáků. Je třeba ho chápat jako součást učebního procesu, nikoli jako jeho konečný cíl.

Tento praktický webinář je určen pedagogům, kteří chtějí rozšířit své dovednosti v oblasti hodnocení žáků.


Popis kurzu
Zaměříme se na rozmanité metody hodnocení a jejich pozitivní vliv na motivaci žáků. Seznámíte se s teoriemi hodnocení a klasifikace a naučí se vytvářet funkční slovní hodnocení.
Budou diskutovány cíle, rizika a přednosti slovního hodnocení. Navíc, webinář bude obsahovat praktické ukázky a seznámení s konceptem map učebního pokroku.


Cíl kurzu
Cílem je posílit schopnosti pedagogů v používání různých forem hodnocení a poskytování průběžné zpětné vazby.


Obsah kurzu v bodech


Reflexe současné situace ve školách
• jaký smysl má hodnocení
• co žáky při hodnocení motivuje/demotivuje
• jak hodnotit, abychom dosáhli vysoké míry objektivity a pozitivně žáky motivovali


Aktuální právní rámec a formy hodnocení
• pozitiva a rizika jednotlivých forem a metod hodnocení žáka (heteronomní, autonomní, formativní, normativní, sumativní, kvalitativní, kvantitativní, …)
• tvorba školních pravidel a kritérií hodnocení jako týmová spolupráce učitelů a žáků


Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
• hodnocení není srovnávání
• hodnocení žáků s různou mírou potřeby podpůrných opatření


Hodnocení a sebehodnocení
• jak využívat sebehodnocení ke zvyšování objektivity a pozitivní motivace
• žákovská portfolia jako způsob hodnocení průběhu vzdělávání
• ukázka různých metod ve výuce a vyvození způsobu jejich hodnocení
• slovní hodnocení a jeho pravidla
• práce s texty různých slovních hodnocení
• jak napsat slovní hodnocení


Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.


Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.