Školská legislativa týkající se společného vzdělávání na střední školách

VZD00167
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
InkluzeŘízení školy a managementLegislativa
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Obsahem vzdělávacího programu je školská legislativa vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání na středních školách. Seminář je veden formou přednášky s využitím prezentace, rozboru jednotlivých kazuistik, zodpovídání modelových otázek a diskuze s účastníky.

Obsahem semináře je právní úprava vzdělávání žáků a studentů na středních školách v intencích legislativního rámce, podle novely školského zákona a vyhlášky č. 27/2016.

Spolu s lektorem se budete zabývat způsobem poskytování poradenských služeb z pohledu legislativního rámce platného od 1. 9. 2016. Důraz je kladen na povinnosti škol v kontextu sociálněprávní ochrany dětí a mládeže, na spolupráci s rodiči, jejich práva a povinnosti a na spolupráci s odbornými pracovišti.

Získáte ucelený pohled na právní rámec, který je zaměřený na společné vzdělávání při poskytování středního vzdělávání. Budete disponovat základními znalostmi o zákonech a dalších legislativních normách a dokumentech vztahujících se ke vzdělávání žáků a studentů s různou mírou podpory na středních školách, dále pak základními znalostmi o potřebných administrativních úkonech spojených s potřebou podpůrných opatření.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Obsahem vzdělávacího programu je školská legislativa vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání na středních školách. Seminář je veden formou přednášky s využitím prezentace, rozboru jednotlivých kazuistik, zodpovídání modelových otázek a diskuze s účastníky.

Obsahem semináře je právní úprava vzdělávání žáků a studentů na středních školách v intencích legislativního rámce, podle novely školského zákona a vyhlášky č. 27/2016.

Spolu s lektorem se budete zabývat způsobem poskytování poradenských služeb z pohledu legislativního rámce platného od 1. 9. 2016. Důraz je kladen na povinnosti škol v kontextu sociálněprávní ochrany dětí a mládeže, na spolupráci s rodiči, jejich práva a povinnosti a na spolupráci s odbornými pracovišti.

Získáte ucelený pohled na právní rámec, který je zaměřený na společné vzdělávání při poskytování středního vzdělávání. Budete disponovat základními znalostmi o zákonech a dalších legislativních normách a dokumentech vztahujících se ke vzdělávání žáků a studentů s různou mírou podpory na středních školách, dále pak základními znalostmi o potřebných administrativních úkonech spojených s potřebou podpůrných opatření.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.