Školní whistleblowing: Klíč k bezpečnému prostředí

VZD03008
Cílová skupina
Ředitelé škol a management
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Legislativa
Hodinová dotace kurzu
3
Vhodné i pro šablony
ANO

Odhalování nesrovnalostí a zneužití je základním kamenem pro vytvoření bezpečného a spravedlivého vzdělávacího prostředí pro všechny.


Ve světě stále narůstající transparentnosti a zodpovědnosti je nezbytné, abychom rozuměli principům oznamování neetických či protiprávních jednání a vytvořili bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné strany.


V průběhu tohoto webináře se dozvíte více o tom, jak podporovat a chránit ty, kteří se odhodlají ozvat, jak správně reagovat na nahlášené případy a jak implementovat účinné mechanismy pro whistleblowing ve vaší škole.
Ponořte se s námi do tématu, které má zásadní vliv na budování důvěryhodného a bezpečného školního prostředí.
Tento webinář Vám poskytne cenné informace a praktické rady v oblasti etiky a práva. Neváhejte se připojit k diskusi a naučit se, jak může whistleblowing pozitivně ovlivnit vaši školu!


Popis kurzu


Nová povinnost stanovící zajištění ochrany oznamovatelů protiprávního jednání je nařízena z Evropské unie. Protože je podchycena evropskou směrnicí a zatím není přijata česká související úprava, nejsou některé otázky zcela jasné. Je tak k diskusi, na koho dopadá povinnost vytvořit systém ochrany, jak se toto projeví ve škole a jak se může nová povinnost odrazit na vztazích na pracovišti.


Cíl kurzu


Cílem tohoto webináře je probrat novou povinnost zajištění ochrany oznamovatelů protiprávního jednání stanovenou EU, diskutovat její dopad na školy a pracoviště a objasnit nejasnosti související s českou legislativou.


Obsah kurzu v bodech

 • Úvod do problematiky ochrany oznamovatelů protiprávního jednání v Evropské unii a v České republice.
 • Představení evropské směrnice a její hlavní požadavky na zajištění ochrany oznamovatelů.
 • Současný stav české legislativy a nejasnosti související s přijetím úpravy.
 • Diskuse o tom, na koho dopadá povinnost vytvořit systém ochrany oznamovatelů (školy, zaměstnavatelé, stát).
 • Příklady možných systémů ochrany oznamovatelů ve školách a na pracovištích.
 • Jak se může nová povinnost projevit ve školách: dopad na učitele, žáky a rodiče.
 • Jak se může nová povinnost odrazit na vztazích na pracovišti: důsledky pro zaměstnance, manažery a firemní kulturu.
 • Doporučení pro zavedení efektivního systému ochrany oznamovatelů v souladu s evropskou směrnicí i českou legislativou.
 • Otázky a odpovědi: možnost účastníků webináře položit otázky a získat konkrétní rady ohledně svých situací.
 • Závěr a shrnutí hlavních poznatků z webináře, další kroky a možnosti podpory při implementaci ochrany oznamovatelů v praxi.

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Odhalování nesrovnalostí a zneužití je základním kamenem pro vytvoření bezpečného a spravedlivého vzdělávacího prostředí pro všechny.


Ve světě stále narůstající transparentnosti a zodpovědnosti je nezbytné, abychom rozuměli principům oznamování neetických či protiprávních jednání a vytvořili bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné strany.


V průběhu tohoto webináře se dozvíte více o tom, jak podporovat a chránit ty, kteří se odhodlají ozvat, jak správně reagovat na nahlášené případy a jak implementovat účinné mechanismy pro whistleblowing ve vaší škole.
Ponořte se s námi do tématu, které má zásadní vliv na budování důvěryhodného a bezpečného školního prostředí.
Tento webinář Vám poskytne cenné informace a praktické rady v oblasti etiky a práva. Neváhejte se připojit k diskusi a naučit se, jak může whistleblowing pozitivně ovlivnit vaši školu!


Popis kurzu


Nová povinnost stanovící zajištění ochrany oznamovatelů protiprávního jednání je nařízena z Evropské unie. Protože je podchycena evropskou směrnicí a zatím není přijata česká související úprava, nejsou některé otázky zcela jasné. Je tak k diskusi, na koho dopadá povinnost vytvořit systém ochrany, jak se toto projeví ve škole a jak se může nová povinnost odrazit na vztazích na pracovišti.


Cíl kurzu


Cílem tohoto webináře je probrat novou povinnost zajištění ochrany oznamovatelů protiprávního jednání stanovenou EU, diskutovat její dopad na školy a pracoviště a objasnit nejasnosti související s českou legislativou.


Obsah kurzu v bodech

 • Úvod do problematiky ochrany oznamovatelů protiprávního jednání v Evropské unii a v České republice.
 • Představení evropské směrnice a její hlavní požadavky na zajištění ochrany oznamovatelů.
 • Současný stav české legislativy a nejasnosti související s přijetím úpravy.
 • Diskuse o tom, na koho dopadá povinnost vytvořit systém ochrany oznamovatelů (školy, zaměstnavatelé, stát).
 • Příklady možných systémů ochrany oznamovatelů ve školách a na pracovištích.
 • Jak se může nová povinnost projevit ve školách: dopad na učitele, žáky a rodiče.
 • Jak se může nová povinnost odrazit na vztazích na pracovišti: důsledky pro zaměstnance, manažery a firemní kulturu.
 • Doporučení pro zavedení efektivního systému ochrany oznamovatelů v souladu s evropskou směrnicí i českou legislativou.
 • Otázky a odpovědi: možnost účastníků webináře položit otázky a získat konkrétní rady ohledně svých situací.
 • Závěr a shrnutí hlavních poznatků z webináře, další kroky a možnosti podpory při implementaci ochrany oznamovatelů v praxi.

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.