VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

Školní poradenské pracoviště – jeho postavení v systému školy, činnosti, spolupráce, povinná dokumen

Kód: VZD02835
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
5 700 Kč
+ -

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.


Zaměříme se na problematiku školních poradenských pracovišť. Budou vám předloženy a objasněny zákonné normy, ze kterých vychází systém poradenských služeb ve školách. Postavení jednotlivých pracovníků pracoviště v systému školy, jejich kompetence, možnosti a limity, způsoby spolupráce v rámci školy, s poradenskými zařízeními a orgány státní správy.

Pod vedením lektora sami vytvoříte povinné dokumenty školního poradenského pracoviště, ukázkové zprávy k orgánům státní správy a institucím v rámci poradenských služeb.

Cíl kurzu

Získáte ucelený pohled na právní rámec, z kterého vychází školní řád

Osvojíte si techniky zapojení všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu do tvorby školního řádu

Zvládnete metody tvorby imaginárního školního řádu

Samostatná tvorba školního řádu s připomínkováním

 

Obsah kurzu v bodech

 • Program poradenských služeb ve škole – včetně reflexe

 • Strategie poradenských služeb ve škole – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Strategie předcházení rizikového chování ve škole – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Strategie školní neúspěšnosti žáků – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • 1. stupeň podpůrných opatření v rámci individualizace žáka s výskytem rizikového chování – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Způsoby sledování a vyhodnocování rizikového chování v rámci spolupráce pedagogů – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Komunikace mezi školou a rodiči žáků a její dokumentace – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Komunikace mezi orgány státní správy a její dokumentace – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Deník pracovníků ŠPP – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Plán práce pracovníků ŠPP – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Ochrana údajů a její způsoby – včetně vlastní tvorby a reflexe

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.


Zaměříme se na problematiku školních poradenských pracovišť. Budou vám předloženy a objasněny zákonné normy, ze kterých vychází systém poradenských služeb ve školách. Postavení jednotlivých pracovníků pracoviště v systému školy, jejich kompetence, možnosti a limity, způsoby spolupráce v rámci školy, s poradenskými zařízeními a orgány státní správy.

Pod vedením lektora sami vytvoříte povinné dokumenty školního poradenského pracoviště, ukázkové zprávy k orgánům státní správy a institucím v rámci poradenských služeb.

Cíl kurzu

Získáte ucelený pohled na právní rámec, z kterého vychází školní řád

Osvojíte si techniky zapojení všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu do tvorby školního řádu

Zvládnete metody tvorby imaginárního školního řádu

Samostatná tvorba školního řádu s připomínkováním

 

Obsah kurzu v bodech

 • Program poradenských služeb ve škole – včetně reflexe

 • Strategie poradenských služeb ve škole – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Strategie předcházení rizikového chování ve škole – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Strategie školní neúspěšnosti žáků – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • 1. stupeň podpůrných opatření v rámci individualizace žáka s výskytem rizikového chování – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Způsoby sledování a vyhodnocování rizikového chování v rámci spolupráce pedagogů – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Komunikace mezi školou a rodiči žáků a její dokumentace – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Komunikace mezi orgány státní správy a její dokumentace – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Deník pracovníků ŠPP – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Plán práce pracovníků ŠPP – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Ochrana údajů a její způsoby – včetně vlastní tvorby a reflexe

*
*
*