Školní poradenské pracoviště – jeho postavení v systému školy, činnosti, spolupráce, povinná dokumentace

VZD02835
Cílová skupina
Metodik prevence
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-9090/2023-8-301
Zaměření kurzu (kategorie)
Prevence sociálně-patologických jevů
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.


Zaměříme se na problematiku školních poradenských pracovišť. Budou vám předloženy a objasněny zákonné normy, ze kterých vychází systém poradenských služeb ve školách. Postavení jednotlivých pracovníků pracoviště v systému školy, jejich kompetence, možnosti a limity, způsoby spolupráce v rámci školy, s poradenskými zařízeními a orgány státní správy.

Pod vedením lektora sami vytvoříte povinné dokumenty školního poradenského pracoviště, ukázkové zprávy k orgánům státní správy a institucím v rámci poradenských služeb.

Cíl kurzu

Získáte ucelený pohled na právní rámec, z kterého vychází školní řád

Osvojíte si techniky zapojení všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu do tvorby školního řádu

Zvládnete metody tvorby imaginárního školního řádu

Samostatná tvorba školního řádu s připomínkováním

 

Obsah kurzu v bodech

 • Program poradenských služeb ve škole – včetně reflexe

 • Strategie poradenských služeb ve škole – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Strategie předcházení rizikového chování ve škole – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Strategie školní neúspěšnosti žáků – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • 1. stupeň podpůrných opatření v rámci individualizace žáka s výskytem rizikového chování – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Způsoby sledování a vyhodnocování rizikového chování v rámci spolupráce pedagogů – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Komunikace mezi školou a rodiči žáků a její dokumentace – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Komunikace mezi orgány státní správy a její dokumentace – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Deník pracovníků ŠPP – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Plán práce pracovníků ŠPP – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Ochrana údajů a její způsoby – včetně vlastní tvorby a reflexe

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.


Zaměříme se na problematiku školních poradenských pracovišť. Budou vám předloženy a objasněny zákonné normy, ze kterých vychází systém poradenských služeb ve školách. Postavení jednotlivých pracovníků pracoviště v systému školy, jejich kompetence, možnosti a limity, způsoby spolupráce v rámci školy, s poradenskými zařízeními a orgány státní správy.

Pod vedením lektora sami vytvoříte povinné dokumenty školního poradenského pracoviště, ukázkové zprávy k orgánům státní správy a institucím v rámci poradenských služeb.

Cíl kurzu

Získáte ucelený pohled na právní rámec, z kterého vychází školní řád

Osvojíte si techniky zapojení všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu do tvorby školního řádu

Zvládnete metody tvorby imaginárního školního řádu

Samostatná tvorba školního řádu s připomínkováním

 

Obsah kurzu v bodech

 • Program poradenských služeb ve škole – včetně reflexe

 • Strategie poradenských služeb ve škole – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Strategie předcházení rizikového chování ve škole – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Strategie školní neúspěšnosti žáků – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • 1. stupeň podpůrných opatření v rámci individualizace žáka s výskytem rizikového chování – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Způsoby sledování a vyhodnocování rizikového chování v rámci spolupráce pedagogů – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Komunikace mezi školou a rodiči žáků a její dokumentace – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Komunikace mezi orgány státní správy a její dokumentace – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Deník pracovníků ŠPP – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Plán práce pracovníků ŠPP – včetně vlastní tvorby a reflexe

 • Ochrana údajů a její způsoby – včetně vlastní tvorby a reflexe

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
Metodik prevence
Termín kurzu
20.03.2024 - 21.03.2024
Město konání
Říčany u Prahy
Poznámka k termínu
20.3. a 21.3.2024 (9.00-15.30 hodin)
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO
5 700 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.