Školní poradenské pracoviště jako součást moderní školy

VZD00164
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a management
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

V tomto vzdělávacím programu získáte komplexní přehled o legislativních změnách vyplývajících z novely školského zákona, včetně platných vyhlášek, v návaznosti na zajišťování inkluzivního prostředí ve školách a školských zařízeních a jejich promítnutí do činnosti školních poradenských pracovišť a sítě  poradenských zařízení. 

Seznámíte se s možnostmi školního poradenského pracoviště, kompetencemi a náplní práce školního speciálního pedagoga, školního psychologa, školního metodika prevence a výchovného poradce. Získáte informace o zajišťování poskytování podpůrných opatření.
 

Obsah kurzu v bodech: 

 • základní orientace v legislativních změnách vyplývajících z novely školského zákona a jejich promítnutí do činnosti školních poradenských pracovišť (ŠPP) a sítě poradenských zařízení
 • školní poradenské pracoviště, kompetence a náplň práce školního speciálního pedagoga, školního psychologa, metodika prevence a výchovného poradce
 • systém vedení dokumentace o klientech
 • spolupráce ŠPP s pedagogickým sborem a zákonnými zástupci
 • zajišťování poskytování podpůrných opatření, role osob podílejících se na poskytování podpůrných
  opatření

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

V tomto vzdělávacím programu získáte komplexní přehled o legislativních změnách vyplývajících z novely školského zákona, včetně platných vyhlášek, v návaznosti na zajišťování inkluzivního prostředí ve školách a školských zařízeních a jejich promítnutí do činnosti školních poradenských pracovišť a sítě  poradenských zařízení. 

Seznámíte se s možnostmi školního poradenského pracoviště, kompetencemi a náplní práce školního speciálního pedagoga, školního psychologa, školního metodika prevence a výchovného poradce. Získáte informace o zajišťování poskytování podpůrných opatření.
 

Obsah kurzu v bodech: 

 • základní orientace v legislativních změnách vyplývajících z novely školského zákona a jejich promítnutí do činnosti školních poradenských pracovišť (ŠPP) a sítě poradenských zařízení
 • školní poradenské pracoviště, kompetence a náplň práce školního speciálního pedagoga, školního psychologa, metodika prevence a výchovného poradce
 • systém vedení dokumentace o klientech
 • spolupráce ŠPP s pedagogickým sborem a zákonnými zástupci
 • zajišťování poskytování podpůrných opatření, role osob podílejících se na poskytování podpůrných
  opatření

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.