Školní poradenské pracoviště a jeho role při realizaci podpůrných opatření

VZD00163
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a management
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO


Vzdělávací program vám poskytne podrobnou orientaci v legislativních změnách vyplývajících   z novely školského zákona a jejich promítnutí do činnosti školských  poradenských  pracovišť a sítě poradenských  zařízení. Představíme vám možnosti školního poradenského pracoviště jako  systému k zajištění podpůrných   opatření ve škole. Ujasníte si kompetence a náplně práce školního speciálního    pedagoga, školního psychologa, školního metodika prevence a výchovného poradce. Vymezíme funkční  systém školního poradenského pracoviště a efektivní spolupráce s pedagogy     školy.Představíme   možnosti metodického vedení asistentů pedagoga, nastavení kvalitní spolupráce  s pedagogy.

Obsah programu v bodech:


 • Základní orientace v legislativních změnách vyplývajících z novely školského  zákona a jejich promítnutí do činnosti školních poradenských pracovišť (ŠPP) a sítě poradenských zařízení

 • Školní poradenské pracoviště, kompetence a náplň práce školního speciálního pedagoga, školního psychologa, metodika prevence a výchovného poradce

 • Systém vedení dokumentace v rámci podpůrných opatření ve škole

 • Kooperace se školskými poradenskými pracovišti a odbornými institucemi

 • Spolupráce ŠPP s pedagogickým sborem a zákonnými zástupci

 • Zajišťování poskytování podpůrných opatření (PO), role osob podílejících se na poskytování PO, nákup pomůcek, rozvržení a výuka předmětu speciálněpedagogické péče

 • Podpůrné opatření „asistent pedagoga“, legislativní rámec pracovní pozice asistenta pedagoga, kvalifikační předpoklady, pracovní náplň asistenta pedagoga, kompetence ve vztahu k pedagogům, osobnost asistenta pedagoga, vztah asistenta pedagoga k žákovi, pracovníkům školy a zákonným zástupcům, rozvržení  přímé a nepřímé pedagogické činnosti

 • Metodické vedení asistenta pedagoga, další vzdělávání asistenta pedagoga, základní metodika práce asistenta pedagoga


Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.


Vzdělávací program vám poskytne podrobnou orientaci v legislativních změnách vyplývajících   z novely školského zákona a jejich promítnutí do činnosti školských  poradenských  pracovišť a sítě poradenských  zařízení. Představíme vám možnosti školního poradenského pracoviště jako  systému k zajištění podpůrných   opatření ve škole. Ujasníte si kompetence a náplně práce školního speciálního    pedagoga, školního psychologa, školního metodika prevence a výchovného poradce. Vymezíme funkční  systém školního poradenského pracoviště a efektivní spolupráce s pedagogy     školy.Představíme   možnosti metodického vedení asistentů pedagoga, nastavení kvalitní spolupráce  s pedagogy.

Obsah programu v bodech:


 • Základní orientace v legislativních změnách vyplývajících z novely školského  zákona a jejich promítnutí do činnosti školních poradenských pracovišť (ŠPP) a sítě poradenských zařízení

 • Školní poradenské pracoviště, kompetence a náplň práce školního speciálního pedagoga, školního psychologa, metodika prevence a výchovného poradce

 • Systém vedení dokumentace v rámci podpůrných opatření ve škole

 • Kooperace se školskými poradenskými pracovišti a odbornými institucemi

 • Spolupráce ŠPP s pedagogickým sborem a zákonnými zástupci

 • Zajišťování poskytování podpůrných opatření (PO), role osob podílejících se na poskytování PO, nákup pomůcek, rozvržení a výuka předmětu speciálněpedagogické péče

 • Podpůrné opatření „asistent pedagoga“, legislativní rámec pracovní pozice asistenta pedagoga, kvalifikační předpoklady, pracovní náplň asistenta pedagoga, kompetence ve vztahu k pedagogům, osobnost asistenta pedagoga, vztah asistenta pedagoga k žákovi, pracovníkům školy a zákonným zástupcům, rozvržení  přímé a nepřímé pedagogické činnosti

 • Metodické vedení asistenta pedagoga, další vzdělávání asistenta pedagoga, základní metodika práce asistenta pedagoga


Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.