Školní metodik prevence - kombinované studium

VZD00341
Cílová skupina
ZŠ 2. stupeňZŠ 1. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468
Zaměření kurzu (kategorie)
Studia
Hodinová dotace kurzu
250
Vhodné i pro šablony
ANO

Akreditované studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří pracují (nebo by chtěli pracovat) na pozici školního metodika prevence. Je vytvořeno podle standardu MŠMT a vyhlášky č. 317/2005 Sb. (§ 9 písm. c). 

Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

CÍLEM STUDIA JE:

 • prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování (práce s jednotlivci i celou třídou)
 • příprava školních metodiků prevence pro samostatné vyhledávání postižených žáků
 • naučit účastníky studia diagnostikovat
 • připravit účastníky na spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží
 • komplexní zkvalitnění komunikačních dovedností


OBSAH STUDIA - TEMATICKÉ OKRUHY:

 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství 
 • Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence 
 • Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
 • Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy 
 • Systém primární prevence ve školství 
 • Školní třída, její vedení a diagnostika 
 • Rodina a komunikace s rodiči. jakožto osobami odpovědnými za výchovu
 • Sociálně nežádoucí jevy
 • Monitorování a evaluace primární prevence 


FORMA A ČASOVÝ  PLÁN:

KOMBINOVANÉ STUDIUM v rozsahu 250 vyuč. hodin (226 vyuč. hodin on-line přímé výuky, z toho každý semestr prezenční setkání), 24 hodin prezenčních stáží.

Studium je rozděleno do dvou let. 

V rámci prvního roku studia účastníci vypracují ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Tuto práci dále účastníci ve druhé polovině studia rozšíří o techniky interaktivní práce se třídou nebo o provedení diagnostiky žáka či školní třídy a vypracují tak závěrečnou práci. V závěru studia proběhne obhajoba závěrečné práce a ověření orientace se v problematice.

Každý účastník absolvuje prezenčně stáž v rozsahu 24 vyuč. hodin na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc. Stáž je započítána v celkovém rozsahu vzdělávacího programu.

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.; druh aprobace není rozhodující.
 

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Akreditované studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří pracují (nebo by chtěli pracovat) na pozici školního metodika prevence. Je vytvořeno podle standardu MŠMT a vyhlášky č. 317/2005 Sb. (§ 9 písm. c). 

Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

CÍLEM STUDIA JE:

 • prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování (práce s jednotlivci i celou třídou)
 • příprava školních metodiků prevence pro samostatné vyhledávání postižených žáků
 • naučit účastníky studia diagnostikovat
 • připravit účastníky na spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží
 • komplexní zkvalitnění komunikačních dovedností


OBSAH STUDIA - TEMATICKÉ OKRUHY:

 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství 
 • Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence 
 • Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
 • Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy 
 • Systém primární prevence ve školství 
 • Školní třída, její vedení a diagnostika 
 • Rodina a komunikace s rodiči. jakožto osobami odpovědnými za výchovu
 • Sociálně nežádoucí jevy
 • Monitorování a evaluace primární prevence 


FORMA A ČASOVÝ  PLÁN:

KOMBINOVANÉ STUDIUM v rozsahu 250 vyuč. hodin (226 vyuč. hodin on-line přímé výuky, z toho každý semestr prezenční setkání), 24 hodin prezenčních stáží.

Studium je rozděleno do dvou let. 

V rámci prvního roku studia účastníci vypracují ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Tuto práci dále účastníci ve druhé polovině studia rozšíří o techniky interaktivní práce se třídou nebo o provedení diagnostiky žáka či školní třídy a vypracují tak závěrečnou práci. V závěru studia proběhne obhajoba závěrečné práce a ověření orientace se v problematice.

Každý účastník absolvuje prezenčně stáž v rozsahu 24 vyuč. hodin na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc. Stáž je započítána v celkovém rozsahu vzdělávacího programu.

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.; druh aprobace není rozhodující.
 

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
, , ZŠ 2. stupeň, ZŠ 1. stupeň
Termín kurzu
14.10.2022 - 31.05.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
on-line setkání v PÁ a SO 1x měsíčně (8.30-16.00)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
250
Vhodné i pro šablony
ANO
24 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Cílová skupina
, , ZŠ 2. stupeň, ZŠ 1. stupeň
Termín kurzu
17.10.2022 - 31.10.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
od 17.10.2022 vždy PO+ÚT (2x měsíčně) 14.00-17.30
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
250
Vhodné i pro šablony
ANO
24 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Cílová skupina
ZŠ 2. stupeň, ZŠ 1. stupeň, ,
Termín kurzu
09.11.2022 - 09.11.2022
Město konání
On-line+Praha
Poznámka k termínu
od 09.11.2022 (8.30-16.00)
Adresa místa konání
On-line+VIC ČVUT, Jugosl. partyzánů 1580, Praha 6
Vhodné i pro šablony
ANO
24 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.