Škola, základ života – práce třídního učitele

VZD00162
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-34418/2019-2-1028
Zaměření kurzu (kategorie)
Soft skills učitele
Hodinová dotace kurzu
6
Vhodné i pro šablony
ANO

Tento kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo budou vykonávat práci třídního učitele.
Chcete si vědět rady s vlastními pocity, umět lépe chápat pocity žáků, a tak na ně moci lépe reagovat? Naučit se také pomáhat žákům v sebepoznání, zvládnout je vést vnímáním vlastních pocitů? Děti často postrádají možnost si popovídat a chybí jim pocit, že jim někdo naslouchá.
Naučíte se techniky, které lze využít v práci třídního učitele se třídou nebo jako formu relaxace. Posílíte si odbornou erudovanost, sociální kompetence, schopnost komunikovat a rozvíjet kreativitu.

Obsah kurzu v bodech:

 • Teoretická část kurzu
 • role třídního učitele
 • autorita pedagoga
 • emoce – emoční inteligence
 • mezilidské vztahy – učitel – žák, žák - učitel
 • seberegulace a sebeorganizace 
 • verbální a neverbální komunikace
 • zvládání stresových a konfliktních situací


 • Praktická část kurz
 • interakčními technikami zaměřenými na práci se třídou (seznamovací, kontaktní, týmové, rozvíjející komunikaci a kooperativnost, zpětnovazebné aj.)
 • využitelnými metodami neverbální komunikace, které motivují k tvořivé činnosti


Metodika kurzu vychází z osvědčených postupů sociální psychologie aktivního sociálního učení a tréninkových aktivit (verbální komunikace, antistresové postupy atd.), využívá i metody sociometrického šetření a sociálněpsychologického výcviku.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Tento kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo budou vykonávat práci třídního učitele.
Chcete si vědět rady s vlastními pocity, umět lépe chápat pocity žáků, a tak na ně moci lépe reagovat? Naučit se také pomáhat žákům v sebepoznání, zvládnout je vést vnímáním vlastních pocitů? Děti často postrádají možnost si popovídat a chybí jim pocit, že jim někdo naslouchá.
Naučíte se techniky, které lze využít v práci třídního učitele se třídou nebo jako formu relaxace. Posílíte si odbornou erudovanost, sociální kompetence, schopnost komunikovat a rozvíjet kreativitu.

Obsah kurzu v bodech:

 • Teoretická část kurzu
 • role třídního učitele
 • autorita pedagoga
 • emoce – emoční inteligence
 • mezilidské vztahy – učitel – žák, žák - učitel
 • seberegulace a sebeorganizace 
 • verbální a neverbální komunikace
 • zvládání stresových a konfliktních situací


 • Praktická část kurz
 • interakčními technikami zaměřenými na práci se třídou (seznamovací, kontaktní, týmové, rozvíjející komunikaci a kooperativnost, zpětnovazebné aj.)
 • využitelnými metodami neverbální komunikace, které motivují k tvořivé činnosti


Metodika kurzu vychází z osvědčených postupů sociální psychologie aktivního sociálního učení a tréninkových aktivit (verbální komunikace, antistresové postupy atd.), využívá i metody sociometrického šetření a sociálněpsychologického výcviku.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.