VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

Šikana, jak ji předcházet a jak ji řešit – preventivní práce s třídními kolektivy

Kód: VZD02847
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
5 300 Kč
+ -

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

„Je důležité si uvědomit, že KAŽDÝ z nás někdy někoho šikanoval, každý z nás byl někdy obětí šikany a všichni jsme někdy byli přihlížejícími, kteří buď zasáhli, nebo nezasáhli.“

 • Steve Biddulph

Popis kurzu

Tento program primární a sekundární prevence je zaměřený na předcházení a řešení fenoménu šikany.

Seznámíte se základními pojmy a terminologií, etiologií vzniku a legislativním rámcem pro tento druh rizikového chování v celé jeho šíři. Seznámíte se se způsoby řešení s orgány veřejné moci a státní správy s přihlédnutím k možnostem a povinnostem školy.

Praktická část je zaměřena interaktivně na tvorbu pravidel a nastavení norem ve třídě, třídní chartu, skrytý vrstevnický program. Prožijete si své role při osobní zkušenosti při práci s programy a na závěr obdržíte materiál preventivních programů, které jste si vyzkoušeli.

V průběhu semináře bude poskytnut i dostatečný prostor pro diskusi a reflexi jednotlivých činností.

Cíl kurzu

Cílem je provést vás uceleným programem tak, abyste dokázali zavést u dětí/žáků systém relevantních sociálních dovedností a dovedností potřebných pro život (dovednost odmítání, schopnost čelit tlaku skupiny, schopnost vytvářet přátelské vztahy, asertivní dovednosti, vnímání výsledků jednání, zvládání úzkosti a stresu, volba správné alternativy, volba pozitivních cílů, uvědomování si vlastních možností, apod.)

 • získáte informace o jednotlivých typech šikany a možnostech jejích řešení

 • porozumíte pravidlům a umění respektovat druhé

 • naučíte se schopnosti asertivního jednání

 • naučíte se rozlišit motivaci a manipulaci a zacházení s nimi

 • projdete výcvikem v technikách a metodách práce s rizikovou skupinou

 

Obsah kurzu v bodech

Obsah teoretické části

 • Základní pojmy a terminologie, etiologie vzniku a legislativní rámec pro tento druh rizikového chování

 • Způsoby řešení s orgány veřejné moci a státní správy s přihlédnutím k možnostem a povinnostem školy

   

Obsah praktické části

 • Tvorba pravidel ve třídě a jejich aplikace s aktivním zapojením žáků – včetně reflexe

 • Tvorba třídní charty a její aplikace do života školní třídy s aktivním zapojením žáků – včetně reflexe

 • Skrytý vrstevnický program jako způsob řešení šikany v kompetenci metodika prevence – včetně reflexe

 • Komunikace s orgány státní správy

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

„Je důležité si uvědomit, že KAŽDÝ z nás někdy někoho šikanoval, každý z nás byl někdy obětí šikany a všichni jsme někdy byli přihlížejícími, kteří buď zasáhli, nebo nezasáhli.“

 • Steve Biddulph

Popis kurzu

Tento program primární a sekundární prevence je zaměřený na předcházení a řešení fenoménu šikany.

Seznámíte se základními pojmy a terminologií, etiologií vzniku a legislativním rámcem pro tento druh rizikového chování v celé jeho šíři. Seznámíte se se způsoby řešení s orgány veřejné moci a státní správy s přihlédnutím k možnostem a povinnostem školy.

Praktická část je zaměřena interaktivně na tvorbu pravidel a nastavení norem ve třídě, třídní chartu, skrytý vrstevnický program. Prožijete si své role při osobní zkušenosti při práci s programy a na závěr obdržíte materiál preventivních programů, které jste si vyzkoušeli.

V průběhu semináře bude poskytnut i dostatečný prostor pro diskusi a reflexi jednotlivých činností.

Cíl kurzu

Cílem je provést vás uceleným programem tak, abyste dokázali zavést u dětí/žáků systém relevantních sociálních dovedností a dovedností potřebných pro život (dovednost odmítání, schopnost čelit tlaku skupiny, schopnost vytvářet přátelské vztahy, asertivní dovednosti, vnímání výsledků jednání, zvládání úzkosti a stresu, volba správné alternativy, volba pozitivních cílů, uvědomování si vlastních možností, apod.)

 • získáte informace o jednotlivých typech šikany a možnostech jejích řešení

 • porozumíte pravidlům a umění respektovat druhé

 • naučíte se schopnosti asertivního jednání

 • naučíte se rozlišit motivaci a manipulaci a zacházení s nimi

 • projdete výcvikem v technikách a metodách práce s rizikovou skupinou

 

Obsah kurzu v bodech

Obsah teoretické části

 • Základní pojmy a terminologie, etiologie vzniku a legislativní rámec pro tento druh rizikového chování

 • Způsoby řešení s orgány veřejné moci a státní správy s přihlédnutím k možnostem a povinnostem školy

   

Obsah praktické části

 • Tvorba pravidel ve třídě a jejich aplikace s aktivním zapojením žáků – včetně reflexe

 • Tvorba třídní charty a její aplikace do života školní třídy s aktivním zapojením žáků – včetně reflexe

 • Skrytý vrstevnický program jako způsob řešení šikany v kompetenci metodika prevence – včetně reflexe

 • Komunikace s orgány státní správy

*
*
*