Šikana, jak ji předcházet a jak ji řešit – preventivní práce s třídními kolektivy

VZD02847
Cílová skupina
Metodik prevence
Akreditace MŠMT čj.
bude akreditováno
Zaměření kurzu (kategorie)
Prevence sociálně-patologických jevů
Hodinová dotace kurzu
12
Vhodné i pro šablony
ANO

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

„Je důležité si uvědomit, že KAŽDÝ z nás někdy někoho šikanoval, každý z nás byl někdy obětí šikany a všichni jsme někdy byli přihlížejícími, kteří buď zasáhli, nebo nezasáhli.“

 • Steve Biddulph

Popis kurzu

Tento program primární a sekundární prevence je zaměřený na předcházení a řešení fenoménu šikany.

Seznámíte se základními pojmy a terminologií, etiologií vzniku a legislativním rámcem pro tento druh rizikového chování v celé jeho šíři. Seznámíte se se způsoby řešení s orgány veřejné moci a státní správy s přihlédnutím k možnostem a povinnostem školy.

Praktická část je zaměřena interaktivně na tvorbu pravidel a nastavení norem ve třídě, třídní chartu, skrytý vrstevnický program. Prožijete si své role při osobní zkušenosti při práci s programy a na závěr obdržíte materiál preventivních programů, které jste si vyzkoušeli.

V průběhu semináře bude poskytnut i dostatečný prostor pro diskusi a reflexi jednotlivých činností.

Cíl kurzu

Cílem je provést vás uceleným programem tak, abyste dokázali zavést u dětí/žáků systém relevantních sociálních dovedností a dovedností potřebných pro život (dovednost odmítání, schopnost čelit tlaku skupiny, schopnost vytvářet přátelské vztahy, asertivní dovednosti, vnímání výsledků jednání, zvládání úzkosti a stresu, volba správné alternativy, volba pozitivních cílů, uvědomování si vlastních možností, apod.)

 • získáte informace o jednotlivých typech šikany a možnostech jejích řešení

 • porozumíte pravidlům a umění respektovat druhé

 • naučíte se schopnosti asertivního jednání

 • naučíte se rozlišit motivaci a manipulaci a zacházení s nimi

 • projdete výcvikem v technikách a metodách práce s rizikovou skupinou

 

Obsah kurzu v bodech

Obsah teoretické části

 • Základní pojmy a terminologie, etiologie vzniku a legislativní rámec pro tento druh rizikového chování

 • Způsoby řešení s orgány veřejné moci a státní správy s přihlédnutím k možnostem a povinnostem školy

   

Obsah praktické části

 • Tvorba pravidel ve třídě a jejich aplikace s aktivním zapojením žáků – včetně reflexe

 • Tvorba třídní charty a její aplikace do života školní třídy s aktivním zapojením žáků – včetně reflexe

 • Skrytý vrstevnický program jako způsob řešení šikany v kompetenci metodika prevence – včetně reflexe

 • Komunikace s orgány státní správy

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

„Je důležité si uvědomit, že KAŽDÝ z nás někdy někoho šikanoval, každý z nás byl někdy obětí šikany a všichni jsme někdy byli přihlížejícími, kteří buď zasáhli, nebo nezasáhli.“

 • Steve Biddulph

Popis kurzu

Tento program primární a sekundární prevence je zaměřený na předcházení a řešení fenoménu šikany.

Seznámíte se základními pojmy a terminologií, etiologií vzniku a legislativním rámcem pro tento druh rizikového chování v celé jeho šíři. Seznámíte se se způsoby řešení s orgány veřejné moci a státní správy s přihlédnutím k možnostem a povinnostem školy.

Praktická část je zaměřena interaktivně na tvorbu pravidel a nastavení norem ve třídě, třídní chartu, skrytý vrstevnický program. Prožijete si své role při osobní zkušenosti při práci s programy a na závěr obdržíte materiál preventivních programů, které jste si vyzkoušeli.

V průběhu semináře bude poskytnut i dostatečný prostor pro diskusi a reflexi jednotlivých činností.

Cíl kurzu

Cílem je provést vás uceleným programem tak, abyste dokázali zavést u dětí/žáků systém relevantních sociálních dovedností a dovedností potřebných pro život (dovednost odmítání, schopnost čelit tlaku skupiny, schopnost vytvářet přátelské vztahy, asertivní dovednosti, vnímání výsledků jednání, zvládání úzkosti a stresu, volba správné alternativy, volba pozitivních cílů, uvědomování si vlastních možností, apod.)

 • získáte informace o jednotlivých typech šikany a možnostech jejích řešení

 • porozumíte pravidlům a umění respektovat druhé

 • naučíte se schopnosti asertivního jednání

 • naučíte se rozlišit motivaci a manipulaci a zacházení s nimi

 • projdete výcvikem v technikách a metodách práce s rizikovou skupinou

 

Obsah kurzu v bodech

Obsah teoretické části

 • Základní pojmy a terminologie, etiologie vzniku a legislativní rámec pro tento druh rizikového chování

 • Způsoby řešení s orgány veřejné moci a státní správy s přihlédnutím k možnostem a povinnostem školy

   

Obsah praktické části

 • Tvorba pravidel ve třídě a jejich aplikace s aktivním zapojením žáků – včetně reflexe

 • Tvorba třídní charty a její aplikace do života školní třídy s aktivním zapojením žáků – včetně reflexe

 • Skrytý vrstevnický program jako způsob řešení šikany v kompetenci metodika prevence – včetně reflexe

 • Komunikace s orgány státní správy

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
Metodik prevence
Termín kurzu
06.03.2024 - 07.03.2024
Město konání
Říčany u Prahy
Poznámka k termínu
(9.00-15.30 hodin; 9.00-12.00 hodin)
Hodinová dotace kurzu
12
Vhodné i pro šablony
ANO
5 300 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.