Šablony OP JAK

Šablony OP JAK pro školy

Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků můžete aktuálně financovat z projektů „ŠABLONY“ z Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK).

Šablony jsou určeny pro mateřské školy, základy školy, základní umělecké a střední školy. Dále pak pro školní družiny a školní kluby, střediska volného času.

Šablony OP JAK na další vzdělávání (DVPP)

Podporované formy vzdělávání:

 • Prezenční vzdělávání
 • Distanční vzdělávání (on-line)

Podporované cílové skupiny:

 • Pedagogičtí pracovníci
 • Nepedagogičtí pracovníci

Podporované typy kurzů:

 • Otevřené kurzy
 • Kurzy pro sborovny (na klíč)
 • Teambuildingové akce
 • Konference
 • Specializační studia

Je třeba vybírat z akreditovaných kurzů? Jak je to s hodinovou dotací?

 • V těchto šablonách lze využít finanční prostředky na akreditované i neakreditované kurzy.
 • Základní hodinová dotace činí 8 vyučovacích hodin na jednoho pracovníka. Je možné ji absolvovat v rámci jednoho kurzu nebo složit z více kratších kurzů.