Šablony OP JAK

Nové šablony pro školy

Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků můžete aktuálně financovat z projektů „ŠABLONY“ z Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK).

Šablony jsou určeny pro mateřské školy, základy školy, základní umělecké a střední školy. Dále pak pro školní družiny a školní kluby, střediska volného času.

Šablony OP JAK

Podporované formy vzdělávání:

  • Prezenční vzdělávání
  • Distanční vzdělávání (on-line)

Podporované cílové skupiny:

  • Pedagogičtí pracovníci
  • Nepedagogičtí pracovníci

Podporované typy kurzů:

  • Otevřené kurzy
  • Kurzy pro sborovny (na klíč)
  • Teambuildingové akce
  • Konference
  • Specializační studia

Je třeba vybírat z akreditovaných kurzů?

  • NE. V těchto šablonách lze využít finanční prostředky na akreditované i neakreditované kurzy.