ŘZŠ-020.4 Společné vzdělávání-vztahy v dokumentech

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02703
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: 2-5 dní
28 Kč
+ -

Určení: pro 1. - 5. ročník

Využití: Tento příspěvek je určen k účinnému rozlišení státní a školní úrovně vzdělávacích programů v základním školství, zejména pro účely tvorby, a v současnosti především inovací a úprav školních vzdělávacích programů (dále ŠVP) v souvislosti se společným vzděláváním (inkluzí). V této etapě je mimořádně důležité, aby všichni, kdo se účastní společných prací na ŠVP, používali při vzájemné komunikaci správné pojmy a aby v každém sdělení bylo patrné, zda se týká státní, nebo školní úrovně. Pochopení vzájemných vztahů jednotlivých částí obou dokumentů je základem kvality i efektivity úprav ŠVP. Celá řada nedorozumění již vznikla při mediálních prezentacích problematiky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV) a tvorby ŠVP, kdy některé parametry RVP ZV byly prezentovány jako parametry ŠVP (nezávaznost učiva, rámcovost učebního plánu apod). Tento příspěvek se soustřeďuje na srovnání některých základních parametrů obou úrovní vzdělávacích programů (RVP ZV Š ŠVP) s cílem přispět ke kvalitě ŠVP i efektivitě práce při jejich úpravách plynoucích z úprav RVP ZV nebo na základě vlastních zkušeností. Věříme, že tím také přispějeme k snazší komunikaci s nepedagogickou veřejností (rodiče, zřizovatelé). Příspěvek si rozhodně neklade ambici nahrazovat manuál tvorby ŠVP nebo absolvování některého z našich akreditovaných kurzů.

Klíčové pojmy: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále RVP ZV), školní vzdělávací program (dále ŠVP), rámcový učební plán, školní učební plán, očekávané výstupy, dílčí výstupy, školní výstupy, ročníkové výstupy, průřezová témata, klíčové kompetence, evaluační kritéria, vzdělávací oblasti, vzdělávací obory, učební osnovy, vyučovací předměty.

Určení: pro 1. - 5. ročník

Využití: Tento příspěvek je určen k účinnému rozlišení státní a školní úrovně vzdělávacích programů v základním školství, zejména pro účely tvorby, a v současnosti především inovací a úprav školních vzdělávacích programů (dále ŠVP) v souvislosti se společným vzděláváním (inkluzí). V této etapě je mimořádně důležité, aby všichni, kdo se účastní společných prací na ŠVP, používali při vzájemné komunikaci správné pojmy a aby v každém sdělení bylo patrné, zda se týká státní, nebo školní úrovně. Pochopení vzájemných vztahů jednotlivých částí obou dokumentů je základem kvality i efektivity úprav ŠVP. Celá řada nedorozumění již vznikla při mediálních prezentacích problematiky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV) a tvorby ŠVP, kdy některé parametry RVP ZV byly prezentovány jako parametry ŠVP (nezávaznost učiva, rámcovost učebního plánu apod). Tento příspěvek se soustřeďuje na srovnání některých základních parametrů obou úrovní vzdělávacích programů (RVP ZV Š ŠVP) s cílem přispět ke kvalitě ŠVP i efektivitě práce při jejich úpravách plynoucích z úprav RVP ZV nebo na základě vlastních zkušeností. Věříme, že tím také přispějeme k snazší komunikaci s nepedagogickou veřejností (rodiče, zřizovatelé). Příspěvek si rozhodně neklade ambici nahrazovat manuál tvorby ŠVP nebo absolvování některého z našich akreditovaných kurzů.

Klíčové pojmy: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále RVP ZV), školní vzdělávací program (dále ŠVP), rámcový učební plán, školní učební plán, očekávané výstupy, dílčí výstupy, školní výstupy, ročníkové výstupy, průřezová témata, klíčové kompetence, evaluační kritéria, vzdělávací oblasti, vzdělávací obory, učební osnovy, vyučovací předměty.

*
*
*
Předmět ZŠ
Řízení školy
Určeno pro
I. stupeň ZŠ 1. třída ZŠ 2. třída ZŠ 3. třída ZŠ 4. třída ZŠ 5. třída ZŠ
Formát
A4