ŘZŠ-010.6 Průřezová témata v ŠVP

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01666
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
42 Kč
+ -

Určení: pro 1. - 9. ročník

Využití: Příspěvek shrnuje tématiku průřezových témat z různých úhlů pohledu. Jednak popisuje pravidla pro jejich zařazení do ŠVP, způsob analýzy situace školy v této oblasti a především příklady možného postupu při jejich začleňování do ŠVP na úrovni charakteristiky ŠVP i osnov vyučovacích předmětů. Příspěvek je orientován výrazně prakticky a obsahuje konkrétní ukázky možných postupů.

Klíčové pojmy: průřezové téma, osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova, mediální výchova, tématický okruh průřezového tématu

Určení: pro 1. - 9. ročník

Využití: Příspěvek shrnuje tématiku průřezových témat z různých úhlů pohledu. Jednak popisuje pravidla pro jejich zařazení do ŠVP, způsob analýzy situace školy v této oblasti a především příklady možného postupu při jejich začleňování do ŠVP na úrovni charakteristiky ŠVP i osnov vyučovacích předmětů. Příspěvek je orientován výrazně prakticky a obsahuje konkrétní ukázky možných postupů.

Klíčové pojmy: průřezové téma, osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova, mediální výchova, tématický okruh průřezového tématu

*
*
*
Předmět ZŠ
Řízení školy
Určeno pro
I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ
Formát
A4
Autor
Tomek Karel Doubková Anna