ŘZŠ-005.8 Klíčové kompetence a spol. vých. strateg

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01586
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
56 Kč
+ -

Určení: pro 1. - 9. ročník

Využití: Příspěvek přináší celou řadu konkrétních rad a doporučení týkajících se začlenění tématu klíčových kompetencí do školního vzdělávacího programu. Popisuje podrobně jeden z možných postupů při popisování společných výchovných a vzdělávacích strategií. Ty jsou součástí charakteristiky školního vzdělávacího programu a dále společných výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni jednotlivých předmětů (osnovy vyučovacích předmětů). Problematika klíčových kompetencí ve školním vzdělávacím programu je v tomto příspěvku nahlížena z mnoha úhlů pohledu a v širším kontextu.

Klíčové pojmy: Klíčové kompetence, společné výchovné a vzdělávací strategie, trh práce, kompetence k učení, kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní.

Určení: pro 1. - 9. ročník

Využití: Příspěvek přináší celou řadu konkrétních rad a doporučení týkajících se začlenění tématu klíčových kompetencí do školního vzdělávacího programu. Popisuje podrobně jeden z možných postupů při popisování společných výchovných a vzdělávacích strategií. Ty jsou součástí charakteristiky školního vzdělávacího programu a dále společných výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni jednotlivých předmětů (osnovy vyučovacích předmětů). Problematika klíčových kompetencí ve školním vzdělávacím programu je v tomto příspěvku nahlížena z mnoha úhlů pohledu a v širším kontextu.

Klíčové pojmy: Klíčové kompetence, společné výchovné a vzdělávací strategie, trh práce, kompetence k učení, kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní.

*
*
*
Předmět ZŠ
Řízení školy
Určeno pro
I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ
Formát
A4
Autor
Tomek Karel Doubková Anna