Různé příležitosti aktivního učení v přírodovědných předmětech

VZD00215
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-1057/2023-5-57
Zaměření kurzu (kategorie)
Metody a koncepce výuky
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
Kurz  je zaměřený na vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky, včetně badatelsky orientované vzdělávání a místně zakotveného učení, a to s využitím lehce dostupných pomůcek, které směřuje k popularizaci a zatraktivnění přírodovědného a environmentálního vzdělávání včetně motivace žáků přírodovědnému vzdělávání. Důraz je kladen zejména na interaktivitu a učení objevování přírodních věd prostřednictvím osobní zkušenosti. Cílem vzdělávacího programu je ukázat, co by mohlo žáky přivést ke studiu přírodních věd. Každopádně jde o metody a formy aktvního učení. Každý učitel přírodních věd má příležitost nadchnout žáky k zájmu o učení. Seminář představí základní směry, jak je možné toho dosáhnout. Jde např. o bádání, kdy žáci ověřují hypotézu, kterou sami naformulují - což je základní princip badatelsky orientované výuky. Nebo žáci bádají v okolí školy - což je nazýváno místně zakotveným učením. Nebo odhadují a výpočtem ověřují správnost svého odhadu. Seminář nabízí široké spektrum aktivit,ze kterého si každý účastník vybere to, co je pro něj použitelné.

Podrobný přehled témat výuky:
 • Metody aktivního učení a model třífázového učení: evokace - uvědomění si významu - reflexe (práce s texty, diskusní techniky, řešení problémů, heuristické metody)
 • Formy aktivního učení (skupinová práce, kooperativní učení, diskuze, kolující flipy, skládankové učení)
 • Badatelsky orientovaná výuka
 • Místně zakotvené učení
 • Práce v centrech aktivit
 • Vyučovací jednotky zaměřené na mezipředmětové vztahy (papír, brambory)
 • Integrovaná tematická výuka
 • Projekty a projektové vyučování
 • Globální výchova
 • Výukové programy s využitím metod aktivního učení
 • Cíle a kritéria hodnocení

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Kurz  je zaměřený na vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky, včetně badatelsky orientované vzdělávání a místně zakotveného učení, a to s využitím lehce dostupných pomůcek, které směřuje k popularizaci a zatraktivnění přírodovědného a environmentálního vzdělávání včetně motivace žáků přírodovědnému vzdělávání. Důraz je kladen zejména na interaktivitu a učení objevování přírodních věd prostřednictvím osobní zkušenosti. Cílem vzdělávacího programu je ukázat, co by mohlo žáky přivést ke studiu přírodních věd. Každopádně jde o metody a formy aktvního učení. Každý učitel přírodních věd má příležitost nadchnout žáky k zájmu o učení. Seminář představí základní směry, jak je možné toho dosáhnout. Jde např. o bádání, kdy žáci ověřují hypotézu, kterou sami naformulují - což je základní princip badatelsky orientované výuky. Nebo žáci bádají v okolí školy - což je nazýváno místně zakotveným učením. Nebo odhadují a výpočtem ověřují správnost svého odhadu. Seminář nabízí široké spektrum aktivit,ze kterého si každý účastník vybere to, co je pro něj použitelné.

Podrobný přehled témat výuky:
 • Metody aktivního učení a model třífázového učení: evokace - uvědomění si významu - reflexe (práce s texty, diskusní techniky, řešení problémů, heuristické metody)
 • Formy aktivního učení (skupinová práce, kooperativní učení, diskuze, kolující flipy, skládankové učení)
 • Badatelsky orientovaná výuka
 • Místně zakotvené učení
 • Práce v centrech aktivit
 • Vyučovací jednotky zaměřené na mezipředmětové vztahy (papír, brambory)
 • Integrovaná tematická výuka
 • Projekty a projektové vyučování
 • Globální výchova
 • Výukové programy s využitím metod aktivního učení
 • Cíle a kritéria hodnocení

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.