RŮZ-027.11 Rozvoj předmat. a matemat. představ

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02537
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: 2-5 dní
77 Kč
+ -

Záměr celku: Cílem příspěvku je seznámení s jednotlivými oblastmi předmatematických a matematických představ, které jsou základními stavebními kameny pro pochopení učiva matematiky. Jejich dostatečné osvojování zmírňuje riziko pozdějšího vzniku specifické poruchy učení v matematice – dyskalkulie. K teoretickým poznatkům jsou doplněny konkrétní náměty na činnosti, které dané oblasti rozvíjejí. K jednotlivým činnostem jsou využívány pomůcky – hračky, které jsou běžně dostupné, většina mateřských škol je má.

Činnosti: Stavění, konstruování, kreslení, práce s pracovními listy, třídění, řazení podle určitých pravidel, práce s čísly.

Výstupy: Chápat číselnou řadu a prostorové pojmy, chápat význam čísla a používat číselné pojmy, koncentrovat pozornost, myšlení a paměť, orientovat se v prostoru a ploše, ovládat koordinaci oka a ruky, postupovat a učit se dle instrukcí, rozvíjet logické myšlení, sluchové vnímání, rozvíjet soustředění a pozornost dítěte, sledovat očima zleva doprava, umět rozlišovat a znát některá čísla, vnímat a rozlišovat pomocí smyslů, vyslechnout sdělení a pokyn, zrakově rozlišovat specifické znaky.

Záměr celku: Cílem příspěvku je seznámení s jednotlivými oblastmi předmatematických a matematických představ, které jsou základními stavebními kameny pro pochopení učiva matematiky. Jejich dostatečné osvojování zmírňuje riziko pozdějšího vzniku specifické poruchy učení v matematice – dyskalkulie. K teoretickým poznatkům jsou doplněny konkrétní náměty na činnosti, které dané oblasti rozvíjejí. K jednotlivým činnostem jsou využívány pomůcky – hračky, které jsou běžně dostupné, většina mateřských škol je má.

Činnosti: Stavění, konstruování, kreslení, práce s pracovními listy, třídění, řazení podle určitých pravidel, práce s čísly.

Výstupy: Chápat číselnou řadu a prostorové pojmy, chápat význam čísla a používat číselné pojmy, koncentrovat pozornost, myšlení a paměť, orientovat se v prostoru a ploše, ovládat koordinaci oka a ruky, postupovat a učit se dle instrukcí, rozvíjet logické myšlení, sluchové vnímání, rozvíjet soustředění a pozornost dítěte, sledovat očima zleva doprava, umět rozlišovat a znát některá čísla, vnímat a rozlišovat pomocí smyslů, vyslechnout sdělení a pokyn, zrakově rozlišovat specifické znaky.

*
*
*
S čím potřebujete pomoci?
Dyskalkulie
Formát
A4
Autor
Farková Miriam