RŮZ-013.2 Elipsa v běžné mateřské škole

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01850
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
14 Kč
+ -

Záměr celku: Cvičením na elipse se děti mohou učit vnímat prostor a uvědomovat si sociální prostředí. Mají možnost vnímat a reagovat na nonverbální podněty, navazovat přímé kontakty s druhými, uvědomovat si svou roli a její význam pro jedince i společenství, pěstovat vzájemnou pozitivní závislost. Bezprostředně mohou vnímat důsledky svého rozhodnutí a jednání, učit se soustředění a trpělivosti, ztišení, respektování pravidel, procvičovat si reakci na zvukový a vizuální podnět. Cvičení může přispívat ke stabilizaci a celkové harmonizaci organizmu, k udržování rovnováhy a za využití dalších pomůcek slouží k vyrovnání obou mozkových hemisfér a koordinaci pohybu.

Elipsa se může stát aktivitou, ve které se cítí šťastně (úspěšně) i děti v jiných aktivitách neúspěšné (nešťastné). Jedná se o aktivitu, kterou zvládne každé dítě a může se stát pro některé děti jedinou možností k navázání kontaktu s druhým. Zde si přijdou na své introverti a děti s problémy ve vyjadřování. Cvičení čerpá z pedagogiky M. Montessori, ale je dobře použitelné i v běžných třídách MŠ.

Činnosti: chůze po vyznačené trase, poslech hudby, přenášení předmětů

Výstupy: vytvářet prostředí vzájemné pohody, rozvíjet schopnost orientace v prostoru, rozvíjet koordinaci pohybu, zvládat rovnováhu, nonverbálně komunikovat

Záměr celku: Cvičením na elipse se děti mohou učit vnímat prostor a uvědomovat si sociální prostředí. Mají možnost vnímat a reagovat na nonverbální podněty, navazovat přímé kontakty s druhými, uvědomovat si svou roli a její význam pro jedince i společenství, pěstovat vzájemnou pozitivní závislost. Bezprostředně mohou vnímat důsledky svého rozhodnutí a jednání, učit se soustředění a trpělivosti, ztišení, respektování pravidel, procvičovat si reakci na zvukový a vizuální podnět. Cvičení může přispívat ke stabilizaci a celkové harmonizaci organizmu, k udržování rovnováhy a za využití dalších pomůcek slouží k vyrovnání obou mozkových hemisfér a koordinaci pohybu.

Elipsa se může stát aktivitou, ve které se cítí šťastně (úspěšně) i děti v jiných aktivitách neúspěšné (nešťastné). Jedná se o aktivitu, kterou zvládne každé dítě a může se stát pro některé děti jedinou možností k navázání kontaktu s druhým. Zde si přijdou na své introverti a děti s problémy ve vyjadřování. Cvičení čerpá z pedagogiky M. Montessori, ale je dobře použitelné i v běžných třídách MŠ.

Činnosti: chůze po vyznačené trase, poslech hudby, přenášení předmětů

Výstupy: vytvářet prostředí vzájemné pohody, rozvíjet schopnost orientace v prostoru, rozvíjet koordinaci pohybu, zvládat rovnováhu, nonverbálně komunikovat

*
*
*
Formát
A4
Autor
Kováčová Marie