Rozvojové manažerské dovednosti vedoucích pracovníků škol

VZD01533
Akreditace MŠMT čj.
bude akreditováno
Zaměření kurzu (kategorie)
Mentoring a koučingŘízení školy a management
Hodinová dotace kurzu
8

Na kurzu se zaměříme na rozvoj vlastních manažerských kompetencí vedoucích ke zlepšování plánování a řízení času, eliminaci stresových situací. V rámci programu se prolínají teoretické poznatky s praktickými příklady práce s časem, efektivním vedením porad, delegováním, koučovacím přístupem při vedení, rozvíjení a hodnocení pracovníků.

Obsah kurzu v bodech:

 • Hlavní chyby v interní komunikaci
 • Hodnocení interní komunikace
 • Porada jako nástroj interní komunikace
 • Zásady vedení efektivní porady
 • Nejčastější chyby při vedení porad a jak je odstranit
 • Jak správně zadávat úkoly     
 • Obvyklé chyby při zadávání úkolů 
 • Proč se úkoly neplní
 • Pravidla a postupy správného delegování
 • Využití delegování k motivaci pracovníků
 • Efektivní kontrola
 • Bariéry v delegování a jak je překonávat
 • Zajištění trvalého rozvoje školy s využitím vize, mise a hodnot školy
 • Řízení vs. vedení
 • Koučing jako nástroj zvyšování výkonnosti
 • Koučovací otázky. Typologie koučovaného.
 • Přínosy a rizika koučovacího stylu vedení
 • Jak pracovat se zpětnou vazbou aby přispívala k trvalému rozvoji 
 • Hodnocení zaměstnanců jako významný nástroj manažera pro naplňování jeho cílů
 • Odpovědnosti a dovednosti v procesu hodnocení
 • Cíle hodnocení
 • Klíčové prvky a zásady hodnocení
 • Hodnotící rozhovor, způsob, příprava, obsah

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.


Součástí jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Z on-line kurzu (webináře) obdržíte záznam ke zpětnému zhlédnutí

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

Na kurzu se zaměříme na rozvoj vlastních manažerských kompetencí vedoucích ke zlepšování plánování a řízení času, eliminaci stresových situací. V rámci programu se prolínají teoretické poznatky s praktickými příklady práce s časem, efektivním vedením porad, delegováním, koučovacím přístupem při vedení, rozvíjení a hodnocení pracovníků.

Obsah kurzu v bodech:

 • Hlavní chyby v interní komunikaci
 • Hodnocení interní komunikace
 • Porada jako nástroj interní komunikace
 • Zásady vedení efektivní porady
 • Nejčastější chyby při vedení porad a jak je odstranit
 • Jak správně zadávat úkoly     
 • Obvyklé chyby při zadávání úkolů 
 • Proč se úkoly neplní
 • Pravidla a postupy správného delegování
 • Využití delegování k motivaci pracovníků
 • Efektivní kontrola
 • Bariéry v delegování a jak je překonávat
 • Zajištění trvalého rozvoje školy s využitím vize, mise a hodnot školy
 • Řízení vs. vedení
 • Koučing jako nástroj zvyšování výkonnosti
 • Koučovací otázky. Typologie koučovaného.
 • Přínosy a rizika koučovacího stylu vedení
 • Jak pracovat se zpětnou vazbou aby přispívala k trvalému rozvoji 
 • Hodnocení zaměstnanců jako významný nástroj manažera pro naplňování jeho cílů
 • Odpovědnosti a dovednosti v procesu hodnocení
 • Cíle hodnocení
 • Klíčové prvky a zásady hodnocení
 • Hodnotící rozhovor, způsob, příprava, obsah
*
*
*
Vyberte termín a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz. Tento kurz však lze poptat na zakázku (na klíč), viz. poptávkový formulář níže.