Rozvojové manažerské dovednosti vedoucích pracovníků škol

VZD01533
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-896/2022-5-47
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a managementMentoring a koučing
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Na kurzu se zaměříme na rozvoj vlastních manažerských kompetencí vedoucích ke zlepšování plánování a řízení času, eliminaci stresových situací. V rámci programu se prolínají teoretické poznatky s praktickými příklady práce s časem, efektivním vedením porad, delegováním, koučovacím přístupem při vedení, rozvíjení a hodnocení pracovníků.

Obsah kurzu v bodech:

 • Hlavní chyby v interní komunikaci
 • Hodnocení interní komunikace
 • Porada jako nástroj interní komunikace
 • Zásady vedení efektivní porady
 • Nejčastější chyby při vedení porad a jak je odstranit
 • Jak správně zadávat úkoly     
 • Obvyklé chyby při zadávání úkolů 
 • Proč se úkoly neplní
 • Pravidla a postupy správného delegování
 • Využití delegování k motivaci pracovníků
 • Efektivní kontrola
 • Bariéry v delegování a jak je překonávat
 • Zajištění trvalého rozvoje školy s využitím vize, mise a hodnot školy
 • Řízení vs. vedení
 • Koučing jako nástroj zvyšování výkonnosti
 • Koučovací otázky. Typologie koučovaného.
 • Přínosy a rizika koučovacího stylu vedení
 • Jak pracovat se zpětnou vazbou aby přispívala k trvalému rozvoji 
 • Hodnocení zaměstnanců jako významný nástroj manažera pro naplňování jeho cílů
 • Odpovědnosti a dovednosti v procesu hodnocení
 • Cíle hodnocení
 • Klíčové prvky a zásady hodnocení
 • Hodnotící rozhovor, způsob, příprava, obsah

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Na kurzu se zaměříme na rozvoj vlastních manažerských kompetencí vedoucích ke zlepšování plánování a řízení času, eliminaci stresových situací. V rámci programu se prolínají teoretické poznatky s praktickými příklady práce s časem, efektivním vedením porad, delegováním, koučovacím přístupem při vedení, rozvíjení a hodnocení pracovníků.

Obsah kurzu v bodech:

 • Hlavní chyby v interní komunikaci
 • Hodnocení interní komunikace
 • Porada jako nástroj interní komunikace
 • Zásady vedení efektivní porady
 • Nejčastější chyby při vedení porad a jak je odstranit
 • Jak správně zadávat úkoly     
 • Obvyklé chyby při zadávání úkolů 
 • Proč se úkoly neplní
 • Pravidla a postupy správného delegování
 • Využití delegování k motivaci pracovníků
 • Efektivní kontrola
 • Bariéry v delegování a jak je překonávat
 • Zajištění trvalého rozvoje školy s využitím vize, mise a hodnot školy
 • Řízení vs. vedení
 • Koučing jako nástroj zvyšování výkonnosti
 • Koučovací otázky. Typologie koučovaného.
 • Přínosy a rizika koučovacího stylu vedení
 • Jak pracovat se zpětnou vazbou aby přispívala k trvalému rozvoji 
 • Hodnocení zaměstnanců jako významný nástroj manažera pro naplňování jeho cílů
 • Odpovědnosti a dovednosti v procesu hodnocení
 • Cíle hodnocení
 • Klíčové prvky a zásady hodnocení
 • Hodnotící rozhovor, způsob, příprava, obsah

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.