Rozvoj učební autonomie žáků ZŠ a SŠ s využitím ICT

VZD00280
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-40496/2020-6-931
Zaměření kurzu (kategorie)
Informační technologie a robotika
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Cílem semináře je prostřednictvím praktických ukázek a sdílení zkušeností z praxe si vytvoříte představu o možnostech využití informačních a komunikačních technologií pro podporu učební autonomie žáků ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů.

Ukážeme si teoretická východiska, mapování současného stavu na Vašich školách, sdílení nápadů na možné využití ICT pro podporu učební autonomie žáků ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů, podmínky nutné pro využívání ICT ve výuce.

Získáte přehled o aktuálně nabízených a využívaných nástrojích s různým zaměřením (plánování, spolupráce, vyhledávání, zpracování, prezentace informací, procvičování, testování, …) pro osobní počítače, tablety, mobilní telefony a další zařízení.

Uvědomíte si důležitá kritéria výběru konkrétního nástroje, uživatelské výhody a nevýhody z pohledu vyučujícího i žáků,
Zvolíte si minimálně jeden nástroj, pro který si vytvoříte konkrétní přípravu aktivity ihned využitelné ve výuce.

Obsah kurzu v bodech:

 • zahájení semináře, uvítání kurzistů, představení lektorka semináře, informace o průběhu, náplni a obsahu semináře, představení kurzistů
 • teoretická východiska, mapování současného stavu na školách účastníků, sdílení nápadů na možné využití ICT pro podporu učební autonomie žáků ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů, podmínky nutné pro využívání ICT ve výuce
 • představení skupin nástrojů podle cíle využití (plánování, spolupráce, vyhledávání, zpracování, prezentace informací, procvičování, testování, …). Podrobnější představení jednoho nástroje z každé skupiny a praxe v jeho využití z pohledu uživatele (žáka) či tvůrce (vyučujícího)
 • ukázka inspirativních zdrojů (vzdělávací instituce, pedagogičtí pracovníci, …)
 • výběr jednoho nástroje každým účastníkem, příprava konkrétní aktivity ihned využitelné ve výuce
 • závěrečné hodnocení, sebehodnocení, vyplnění evaluačního dotazníků, získávání zpětné vazby účastníků semináře

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Cílem semináře je prostřednictvím praktických ukázek a sdílení zkušeností z praxe si vytvoříte představu o možnostech využití informačních a komunikačních technologií pro podporu učební autonomie žáků ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů.

Ukážeme si teoretická východiska, mapování současného stavu na Vašich školách, sdílení nápadů na možné využití ICT pro podporu učební autonomie žáků ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů, podmínky nutné pro využívání ICT ve výuce.

Získáte přehled o aktuálně nabízených a využívaných nástrojích s různým zaměřením (plánování, spolupráce, vyhledávání, zpracování, prezentace informací, procvičování, testování, …) pro osobní počítače, tablety, mobilní telefony a další zařízení.

Uvědomíte si důležitá kritéria výběru konkrétního nástroje, uživatelské výhody a nevýhody z pohledu vyučujícího i žáků,
Zvolíte si minimálně jeden nástroj, pro který si vytvoříte konkrétní přípravu aktivity ihned využitelné ve výuce.

Obsah kurzu v bodech:

 • zahájení semináře, uvítání kurzistů, představení lektorka semináře, informace o průběhu, náplni a obsahu semináře, představení kurzistů
 • teoretická východiska, mapování současného stavu na školách účastníků, sdílení nápadů na možné využití ICT pro podporu učební autonomie žáků ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů, podmínky nutné pro využívání ICT ve výuce
 • představení skupin nástrojů podle cíle využití (plánování, spolupráce, vyhledávání, zpracování, prezentace informací, procvičování, testování, …). Podrobnější představení jednoho nástroje z každé skupiny a praxe v jeho využití z pohledu uživatele (žáka) či tvůrce (vyučujícího)
 • ukázka inspirativních zdrojů (vzdělávací instituce, pedagogičtí pracovníci, …)
 • výběr jednoho nástroje každým účastníkem, příprava konkrétní aktivity ihned využitelné ve výuce
 • závěrečné hodnocení, sebehodnocení, vyplnění evaluačního dotazníků, získávání zpětné vazby účastníků semináře

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.