Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku

VZD02833
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-9090/2023-8-301
Zaměření kurzu (kategorie)
Výchova a vývojPoruchy a spec. vzděl. potřebyPedagogická diagnostika
Hodinová dotace kurzu
5
Vhodné i pro šablony
ANO

Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku


Kurz je zaměřený: na otázky týkající se rozvoje a stimulaci smyslového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku, v návaznosti na systematický rozvoj jednotlivých oblastí (sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorové vnímání).


Popis kurzu

V celém prakticky zaměřeném kurzu vám budou prezentovány jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje smyslového vnímání (dovedností a schopností) dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ.

Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí.

Dále vás seznámíme s příčinným pozadím pozdější školní neúspěšnosti. U dětí ohrožených specifickou poruchou učení působí včasné rozvíjení smyslového vnímání i preventivně, neboť vede k tomu, že se projevy specifické poruchy učení ve školním věku vůbec neprojeví nebo se mohou podstatně zmírnit.

Prakticky se seznámíte s jednotlivými metodickými postupy, budou vám prakticky ukázány hodiny edukací za použití dostupných metodických materiálů a pomůcek.

 

Cíl kurzu

Rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace smyslového vnímání, jehož rozvoj je významným předpokladem pro úspěšné zvládání školního učiva – zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti.

 

Zprostředkování řady konkrétních námětů pro rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, které jsou nedílnou součástí vzdělávaní předškolních dětí a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte a působí i jako prevence SPU.

 

Objasněna bude problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje smyslového vnímání.

 

Obsah kurzu v bodech

 • Vztah smyslového vnímání a specifických poruch učení

 • Obecné zásady při rozvoji smyslového vnímání

 • Zrakové vnímání

Nácvik zrakového rozlišování

  • Rozlišení barev, velikosti, tvaru

  • Rozlišení figury a pozadí

  • Rozlišení podobných a stranově odlišných tvarů – zraková diferenciace

Zraková analýza a syntéza

Rozvoj zrakové paměti, pohyby očí po řádku

 • Sluchové vnímání

  • Nácvik naslouchání a vnímání různých zvuků

  • Nácvik sluchové orientace v prostoru

  • Nácvik sluchového rozlišování – sluchová diferenciace

  • Vnímání a reprodukce rytmu

  • Sluchová analýza a syntéza

  • Rozvoj sluchové paměti

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku


Kurz je zaměřený: na otázky týkající se rozvoje a stimulaci smyslového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku, v návaznosti na systematický rozvoj jednotlivých oblastí (sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorové vnímání).


Popis kurzu

V celém prakticky zaměřeném kurzu vám budou prezentovány jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje smyslového vnímání (dovedností a schopností) dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ.

Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí.

Dále vás seznámíme s příčinným pozadím pozdější školní neúspěšnosti. U dětí ohrožených specifickou poruchou učení působí včasné rozvíjení smyslového vnímání i preventivně, neboť vede k tomu, že se projevy specifické poruchy učení ve školním věku vůbec neprojeví nebo se mohou podstatně zmírnit.

Prakticky se seznámíte s jednotlivými metodickými postupy, budou vám prakticky ukázány hodiny edukací za použití dostupných metodických materiálů a pomůcek.

 

Cíl kurzu

Rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace smyslového vnímání, jehož rozvoj je významným předpokladem pro úspěšné zvládání školního učiva – zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti.

 

Zprostředkování řady konkrétních námětů pro rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, které jsou nedílnou součástí vzdělávaní předškolních dětí a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte a působí i jako prevence SPU.

 

Objasněna bude problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje smyslového vnímání.

 

Obsah kurzu v bodech

 • Vztah smyslového vnímání a specifických poruch učení

 • Obecné zásady při rozvoji smyslového vnímání

 • Zrakové vnímání

Nácvik zrakového rozlišování

  • Rozlišení barev, velikosti, tvaru

  • Rozlišení figury a pozadí

  • Rozlišení podobných a stranově odlišných tvarů – zraková diferenciace

Zraková analýza a syntéza

Rozvoj zrakové paměti, pohyby očí po řádku

 • Sluchové vnímání

  • Nácvik naslouchání a vnímání různých zvuků

  • Nácvik sluchové orientace v prostoru

  • Nácvik sluchového rozlišování – sluchová diferenciace

  • Vnímání a reprodukce rytmu

  • Sluchová analýza a syntéza

  • Rozvoj sluchové paměti

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.