Rozvoj smyslového vnímání

VZD02065
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Výchova a vývoj
Hodinová dotace kurzu
5
Vhodné i pro šablony
ANO

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, zaměříme se na otázky týkající se rozvoje a stimulace smyslového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku. Navazuje systematický rozvoj jednotlivých oblastí (sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorové vnímání).


Na kurzu si vyzkoušíme jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje smyslového vnímání (dovedností a schopností) dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ. Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. Seznámíme s příčinným pozadím pozdější školní neúspěšnosti. U dětí ohrožených specifickou poruchou učení působí včasné rozvíjení smyslového vnímání i preventivně, neboť vede k tomu, že se projevy specifické poruchy učení ve školním věku vůbec neprojeví nebo se mohou podstatně zmírnit. Prakticky se seznámíte s jednotlivými metodickými postupy, budou vám prakticky ukázány hodiny edukací za použití dostupných metodických materiálů a pomůcek.


Podrobný přehled témat:

 • Vztah smyslového vnímání a specifických poruch učení
 • Obecné zásady při rozvoji smyslového vnímání
 • Zrakové vnímání
 • Nácvik zrakového rozlišování
 • Rozlišení barev, velikosti, tvaru
 • Rozlišení figury a pozadí
 • Rozlišení podobných a stranově odlišných tvarů – zraková diferenciace
 • Zraková analýza a syntéza
 • Rozvoj zrakové paměti - pohyby očí po řádku
 • Sluchové vnímání
 • Nácvik naslouchání a vnímání různých zvuků
 • Nácvik sluchové orientace v prostoru
 • Nácvik sluchového rozlišování – sluchová diferenciace
 • Vnímání a reprodukce rytmu
 • Sluchová analýza a syntéza
 • Rozvoj sluchové paměti

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, zaměříme se na otázky týkající se rozvoje a stimulace smyslového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku. Navazuje systematický rozvoj jednotlivých oblastí (sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorové vnímání).


Na kurzu si vyzkoušíme jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje smyslového vnímání (dovedností a schopností) dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ. Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. Seznámíme s příčinným pozadím pozdější školní neúspěšnosti. U dětí ohrožených specifickou poruchou učení působí včasné rozvíjení smyslového vnímání i preventivně, neboť vede k tomu, že se projevy specifické poruchy učení ve školním věku vůbec neprojeví nebo se mohou podstatně zmírnit. Prakticky se seznámíte s jednotlivými metodickými postupy, budou vám prakticky ukázány hodiny edukací za použití dostupných metodických materiálů a pomůcek.


Podrobný přehled témat:

 • Vztah smyslového vnímání a specifických poruch učení
 • Obecné zásady při rozvoji smyslového vnímání
 • Zrakové vnímání
 • Nácvik zrakového rozlišování
 • Rozlišení barev, velikosti, tvaru
 • Rozlišení figury a pozadí
 • Rozlišení podobných a stranově odlišných tvarů – zraková diferenciace
 • Zraková analýza a syntéza
 • Rozvoj zrakové paměti - pohyby očí po řádku
 • Sluchové vnímání
 • Nácvik naslouchání a vnímání různých zvuků
 • Nácvik sluchové orientace v prostoru
 • Nácvik sluchového rozlišování – sluchová diferenciace
 • Vnímání a reprodukce rytmu
 • Sluchová analýza a syntéza
 • Rozvoj sluchové paměti

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.