Rozvoj prostorové představivosti a orientace v prostoru

VZD02832
Cílová skupina
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Hry a herní aktivityMetody a koncepce výukyVýchova a vývoj
Hodinová dotace kurzu
5
Vhodné i pro šablony
ANO

Rozvoj prostorové představivosti a orientace v prostoru


Dostatečná úroveň rozvoje prostorové orientace v předškolním věku je nezbytnou podmínkou pro úspěšné osvojení počátečního čtení, psaní i počítání


Popis kurzu


Pravděpodobnost školního úspěchu se zvyšuje s dobrým pochopením a upevněním základních pojmů, osvojením jednodušších dovedností a schopností.


Prezentační i praktickou formou vám zprostředkujeme využívání různých her, stavebnic, logicko-abstraktních konstruktivních pomůcek, pomůcek na rozvoj smyslového vnímání a manipulace s nimi, které vám umožní rozvíjet děti v oblasti nejen prostorové orientace.


Cíl kurzu


Seznámit vás se základními pojmy v dané problematice, rozšířit vaše kompetence a zároveň vás naučit způsobům jejich praktického rozvoje a zvládnutí.  


Obsah kurzu v bodech

 • Rozvoj prostorové představivosti, orientace v prostoru
  Pravolevá orientace- dítě získává prostorové představy, osvojuje si pojmy související s uspořádáním prostoru – např. nahoře, dole, vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, mezi, hned před, hned za, první, poslední, předposlední, prostřední.
 • Vnímání času, časové posloupnosti
  Vnímat souvislost dějů i následnost, prostor, ve kterém se děje odehrávají včetně prostorových vztahů.
 • Rozvoj posloupnosti
  Řady, pochopení a práce s pojmy – první, poslední, hned druhý.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Rozvoj prostorové představivosti a orientace v prostoru


Dostatečná úroveň rozvoje prostorové orientace v předškolním věku je nezbytnou podmínkou pro úspěšné osvojení počátečního čtení, psaní i počítání


Popis kurzu


Pravděpodobnost školního úspěchu se zvyšuje s dobrým pochopením a upevněním základních pojmů, osvojením jednodušších dovedností a schopností.


Prezentační i praktickou formou vám zprostředkujeme využívání různých her, stavebnic, logicko-abstraktních konstruktivních pomůcek, pomůcek na rozvoj smyslového vnímání a manipulace s nimi, které vám umožní rozvíjet děti v oblasti nejen prostorové orientace.


Cíl kurzu


Seznámit vás se základními pojmy v dané problematice, rozšířit vaše kompetence a zároveň vás naučit způsobům jejich praktického rozvoje a zvládnutí.  


Obsah kurzu v bodech

 • Rozvoj prostorové představivosti, orientace v prostoru
  Pravolevá orientace- dítě získává prostorové představy, osvojuje si pojmy související s uspořádáním prostoru – např. nahoře, dole, vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, mezi, hned před, hned za, první, poslední, předposlední, prostřední.
 • Vnímání času, časové posloupnosti
  Vnímat souvislost dějů i následnost, prostor, ve kterém se děje odehrávají včetně prostorových vztahů.
 • Rozvoj posloupnosti
  Řady, pochopení a práce s pojmy – první, poslední, hned druhý.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.