Rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění grafomotorických obtíží

VZD02063
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-9090/2023-8-301
Zaměření kurzu (kategorie)
Grafomotorika
Hodinová dotace kurzu
5
Vhodné i pro šablony
NE
Vzdělávací program je zaměřený na otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné motoriky v návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění obtíží spojených se psaním.
Budou vám prezentovány jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje grafomotorických a vizuomotorických dovedností a schopností dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ.  Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. Seznámíte se s dostupnými metodickými materiály a pomůckami formou foto-prezentace.

Bude probrána otázka prevence grafomotorických a vizuomotorických obtíží již v předškolním věku. Objasněna bude problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje grafomotoriky a vizuomotoriky. 

Obsah kurzu v bodech:
 • Rozvoj hrubé motoriky – koordinace, zpřesnění, harmonizace pohybů
 • Rozvoj jemné motoriky – cvičení jemné motoriky
 • Vizuomotorika -  koordinace oko-ruka
 • Ambidextrie
 • LATERALITA – souhlasná, zkřížená
 • Otázka leváků
 • Prezentace vývojového hlediska vzhledem k nácviku jednotlivých grafomotorických prvků
 • Cvičení vizuomotorické koordinace
 • Metodika grafomotorických cvičení – metoda obtahování
 • Odstraňování grafomotorických obtíží
 • Prezentace metodických materiálů, pomůcek vhodných pro edukaci v oblasti rozvoje grafomotorických a vizuomorických schopností a dovedností

Cíl kurzu

Rozšířit kompetence pedagogů v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku – zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. 
Poskytnout konkrétní metodické vedení dětí v oblasti grafomotorické a vizuomotorické, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Vzdělávací program je zaměřený na otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné motoriky v návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění obtíží spojených se psaním.
Budou vám prezentovány jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje grafomotorických a vizuomotorických dovedností a schopností dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ.  Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. Seznámíte se s dostupnými metodickými materiály a pomůckami formou foto-prezentace.

Bude probrána otázka prevence grafomotorických a vizuomotorických obtíží již v předškolním věku. Objasněna bude problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje grafomotoriky a vizuomotoriky. 

Obsah kurzu v bodech:
 • Rozvoj hrubé motoriky – koordinace, zpřesnění, harmonizace pohybů
 • Rozvoj jemné motoriky – cvičení jemné motoriky
 • Vizuomotorika -  koordinace oko-ruka
 • Ambidextrie
 • LATERALITA – souhlasná, zkřížená
 • Otázka leváků
 • Prezentace vývojového hlediska vzhledem k nácviku jednotlivých grafomotorických prvků
 • Cvičení vizuomotorické koordinace
 • Metodika grafomotorických cvičení – metoda obtahování
 • Odstraňování grafomotorických obtíží
 • Prezentace metodických materiálů, pomůcek vhodných pro edukaci v oblasti rozvoje grafomotorických a vizuomorických schopností a dovedností

Cíl kurzu

Rozšířit kompetence pedagogů v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku – zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. 
Poskytnout konkrétní metodické vedení dětí v oblasti grafomotorické a vizuomotorické, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.