Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti u žáků se SPU a SPCH

VZD00258
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-18345/2014-2-504
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřebyGramotnosti
Hodinová dotace kurzu
6
Vhodné i pro šablony
ANO

Předáme Vám originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, které zahrnují různé oblasti vzdělávání a jsou zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení a chování.

Lektor Vám zároveň představí vlastní, nové a obecně málo známé formy a metody vyučování.

První část semináře je zaměřena na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti.

Budete se věnovat především těmto formám a metodám práce: otevřenému učení a prožitkovému učení, vyhledávání a zpracovávání informací, technikám RWCT – metoda I.N.S.E.R.T. –, pětilístku, volnému psaní, metodě barevných papírů, třífázovému rozhovoru…

Stručný obsah:

 • Změny ve vzdělávání – kurikulární reforma, rozvoj klíčových kompetencí (kompetence pro život)
 • Čtenářská gramotnost – vyvození sedmi základních strategií čtenářské gramotnosti
 • Obecná pedagogika – metody a formy práce, které rozvíjejí nejvíce klíčových kompetencí (vyvození)
 • Model vzdělávání: E-U-R
 • Inovativní a aktivizující metody a formy práce: prvky RWCT (včetně vyvození vhodných metod hodnocení – hodnoticí teploměr, sluníčková metoda hodnocení…)
 • Diskuse nad konkrétními problémy

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Předáme Vám originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, které zahrnují různé oblasti vzdělávání a jsou zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení a chování.

Lektor Vám zároveň představí vlastní, nové a obecně málo známé formy a metody vyučování.

První část semináře je zaměřena na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti.

Budete se věnovat především těmto formám a metodám práce: otevřenému učení a prožitkovému učení, vyhledávání a zpracovávání informací, technikám RWCT – metoda I.N.S.E.R.T. –, pětilístku, volnému psaní, metodě barevných papírů, třífázovému rozhovoru…

Stručný obsah:

 • Změny ve vzdělávání – kurikulární reforma, rozvoj klíčových kompetencí (kompetence pro život)
 • Čtenářská gramotnost – vyvození sedmi základních strategií čtenářské gramotnosti
 • Obecná pedagogika – metody a formy práce, které rozvíjejí nejvíce klíčových kompetencí (vyvození)
 • Model vzdělávání: E-U-R
 • Inovativní a aktivizující metody a formy práce: prvky RWCT (včetně vyvození vhodných metod hodnocení – hodnoticí teploměr, sluníčková metoda hodnocení…)
 • Diskuse nad konkrétními problémy

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.