Rozpočet školy

VZD00403
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21921/2021-4-686
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a managementLegislativa
Hodinová dotace kurzu
5
Vhodné i pro šablony
ANO
Na dvoudílném webináři se seznámíte komplexně se správným využitím finančních zdrojů z rozpočtu školy. Jako ředitel školy musíte správně plánovat finanční prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků, případně vědět, z jakých zdrojů správně pořizovat majetek školy, jak správně nakládat s fondy včetně FKSP,  ale i jak nechybovat v realizaci doplňkové činnosti.

Obsah kurzu v bodech:

1. část
 • právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování
 • náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi
 • zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi
 • nový způsob financování od roku 2020 - benefity a úskalí
 • zdroje a jejich výše dle nového způsobu
 • možnosti řešení hraničních situací
 • organizace školy v závislosti na PHmax
 • normativ nepedagogických pracovníků-výpočet, odraz v rozpočtu
 • správné sestavení rozpočtu školy
 • příklady porušení rozpočtové kázně
 • závazné ukazatele pro státní dotace

2. část

 • fondy příspěvkových organizací
 • fond odměn, rezervní fond,  fond investic, FKSP
 • tvorba a použití fondů
 • možnosti a zásady správné realizace, benefity a úskalí
 • ostatní zdroje financování z projektů a programů EU v oblasti školství
 • správné použití v souladu s legislativou v ČR

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Na dvoudílném webináři se seznámíte komplexně se správným využitím finančních zdrojů z rozpočtu školy. Jako ředitel školy musíte správně plánovat finanční prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků, případně vědět, z jakých zdrojů správně pořizovat majetek školy, jak správně nakládat s fondy včetně FKSP,  ale i jak nechybovat v realizaci doplňkové činnosti.

Obsah kurzu v bodech:

1. část
 • právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování
 • náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi
 • zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi
 • nový způsob financování od roku 2020 - benefity a úskalí
 • zdroje a jejich výše dle nového způsobu
 • možnosti řešení hraničních situací
 • organizace školy v závislosti na PHmax
 • normativ nepedagogických pracovníků-výpočet, odraz v rozpočtu
 • správné sestavení rozpočtu školy
 • příklady porušení rozpočtové kázně
 • závazné ukazatele pro státní dotace

2. část

 • fondy příspěvkových organizací
 • fond odměn, rezervní fond,  fond investic, FKSP
 • tvorba a použití fondů
 • možnosti a zásady správné realizace, benefity a úskalí
 • ostatní zdroje financování z projektů a programů EU v oblasti školství
 • správné použití v souladu s legislativou v ČR

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.