Role učitele při podpoře rozvoje řeči

VZD00139
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Logopedie
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Seminář je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku a žáků přípravných tříd a prvních ročníků základních škol, kteří mají opožděný vývoj řeči.

V rámci semináře budou účastníkům doporučeny pomůcky a příklady preventivní práce pedagoga u dětí a žáků s opožděným vývojem řeči.

Závěrečná část programu je zaměřena prakticky na sluchové hry, dechová cvičení - práce s pomůckami, gymnastika mluvidel, cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel, rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel, hry se zpěvem, vyprávění, reprodukce a dramatizace pohádky, doporučení metodických materiálů vhodných pro preventivní činnosti u dětí s opožděným vývojem řeči. Nedílnou součástí semináře jsou způsoby práce s rodiči zaměřené na vydávání doporučení rodičům nebo zákonným zástupcům s možností vydání doporučení k návštěvě odborného pracoviště zaměřené na diagnostiku a terapii opožděného vývoje řeči u dětí.

Dílčí témata vzdělávacího programu:

 • Systém logopedické péče v ČR s přihlédnutím ke kompetencím pedagoga 
 • Dítě s opožděným vývojem řeči, jeho charakteristika a dopady jeho vady do výchovně vzdělávacího procesu se zaměřením na kompetence pedagoga 
 • Příklady z praxe, způsoby práce s dítětem, způsoby vydání doporučení rodičům dítěte
 • Praktické ukázky výukových hodin, způsoby zapojení metod a forem práce zaměřených na prevenci opožděného vývoje řeči
 • Diskuze, dotazy a výměna zkušeností

Vzdělávací cíl:
Pedagogové získají vhled do systému a kompetencí logopedické péče ve školství. Osvojí si základní znalosti ohledně problematiky opožděného vývoje řeči s přihlédnutím ke kompetencím pedagoga bez logopedického vzdělání. Zvládnou zapojení jednoduchých aktivit zaměřených na prevenci opožděného vývoje řeči v rámci běžných výchovných a vzdělávacích aktivit.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Seminář je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku a žáků přípravných tříd a prvních ročníků základních škol, kteří mají opožděný vývoj řeči.

V rámci semináře budou účastníkům doporučeny pomůcky a příklady preventivní práce pedagoga u dětí a žáků s opožděným vývojem řeči.

Závěrečná část programu je zaměřena prakticky na sluchové hry, dechová cvičení - práce s pomůckami, gymnastika mluvidel, cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel, rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel, hry se zpěvem, vyprávění, reprodukce a dramatizace pohádky, doporučení metodických materiálů vhodných pro preventivní činnosti u dětí s opožděným vývojem řeči. Nedílnou součástí semináře jsou způsoby práce s rodiči zaměřené na vydávání doporučení rodičům nebo zákonným zástupcům s možností vydání doporučení k návštěvě odborného pracoviště zaměřené na diagnostiku a terapii opožděného vývoje řeči u dětí.

Dílčí témata vzdělávacího programu:

 • Systém logopedické péče v ČR s přihlédnutím ke kompetencím pedagoga 
 • Dítě s opožděným vývojem řeči, jeho charakteristika a dopady jeho vady do výchovně vzdělávacího procesu se zaměřením na kompetence pedagoga 
 • Příklady z praxe, způsoby práce s dítětem, způsoby vydání doporučení rodičům dítěte
 • Praktické ukázky výukových hodin, způsoby zapojení metod a forem práce zaměřených na prevenci opožděného vývoje řeči
 • Diskuze, dotazy a výměna zkušeností

Vzdělávací cíl:
Pedagogové získají vhled do systému a kompetencí logopedické péče ve školství. Osvojí si základní znalosti ohledně problematiky opožděného vývoje řeči s přihlédnutím ke kompetencím pedagoga bez logopedického vzdělání. Zvládnou zapojení jednoduchých aktivit zaměřených na prevenci opožděného vývoje řeči v rámci běžných výchovných a vzdělávacích aktivit.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.