Role školního poradenského pracoviště při nastavení PO u nadaných žáků

VZD00138
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a management
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Cíle vzdělávacího programu:

 • Seznámení s charakteristickými projevy nadaných žáků a s možnostmi jejich identifikace ve škole
 • Vysvětlení pojmu „dvojí výjimečnost“ a práce s těmito žáky
 • Rozšíření poznatků o poskytování podpůrných opatření pro nadané žáky se zaměřením na současné právní úpravy
 • Představení modelových situací vycházejících z praktických zkušeností lektora s akcelerací nadaných žáků
 • Vytvoření individuálního vzdělávacího plán (IVP) pro nadaného žáka
 • Nabídnutí využití pomůcek k individualizaci a diferenciaci výuky ve třídě s nadanými žáky

Obsah programu v bodech:

 • Psychologické charakteristiky nadaných, význam péče o nadané žáky, diagnostika nadání
 • Spolupráce školy, školského zařízení se školským poradenským zařízením (ŠPZ), možnosti screeningu nadání přímo ve škole
 • Role školního poradenského pracoviště (ŠPP) a jeho spolupráce se ŠPZ, týmová spolupráce při podpoře žáka s nadáním, spolupráce rodiny, školy a ŠPZ při podpoře žáka s nadáním
 • Základní právní úprava vztahující se k nadaným žákům, přehled podpůrných opatření se vztahem k nadání, sestavení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro nadaného žáka, diferenciace a individualizace výuky, akcelerace žáka
 • Praktická část – práce s IVP, vytvoření konkrétního IVP – u žáka na 1. stupni ZŠ, na 2. stupni ZŠ, metody práce s nadanými žáky, práce s mimoškolními aktivitami, sdílení zkušeností se vzděláváním nadaných žáků

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Cíle vzdělávacího programu:

 • Seznámení s charakteristickými projevy nadaných žáků a s možnostmi jejich identifikace ve škole
 • Vysvětlení pojmu „dvojí výjimečnost“ a práce s těmito žáky
 • Rozšíření poznatků o poskytování podpůrných opatření pro nadané žáky se zaměřením na současné právní úpravy
 • Představení modelových situací vycházejících z praktických zkušeností lektora s akcelerací nadaných žáků
 • Vytvoření individuálního vzdělávacího plán (IVP) pro nadaného žáka
 • Nabídnutí využití pomůcek k individualizaci a diferenciaci výuky ve třídě s nadanými žáky

Obsah programu v bodech:

 • Psychologické charakteristiky nadaných, význam péče o nadané žáky, diagnostika nadání
 • Spolupráce školy, školského zařízení se školským poradenským zařízením (ŠPZ), možnosti screeningu nadání přímo ve škole
 • Role školního poradenského pracoviště (ŠPP) a jeho spolupráce se ŠPZ, týmová spolupráce při podpoře žáka s nadáním, spolupráce rodiny, školy a ŠPZ při podpoře žáka s nadáním
 • Základní právní úprava vztahující se k nadaným žákům, přehled podpůrných opatření se vztahem k nadání, sestavení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro nadaného žáka, diferenciace a individualizace výuky, akcelerace žáka
 • Praktická část – práce s IVP, vytvoření konkrétního IVP – u žáka na 1. stupni ZŠ, na 2. stupni ZŠ, metody práce s nadanými žáky, práce s mimoškolními aktivitami, sdílení zkušeností se vzděláváním nadaných žáků

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.