Robotické hračky ve škole - začátečník

VZD03079
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňAsistent pedagogaŠD/ŠK
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-9090/2023-8-301
Zaměření kurzu (kategorie)
Informační technologie a robotikaPolytechnické vzdělávání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

"Robotické hračky ve škole: překlenují propast mezi zábavou a vzděláním, rozvíjejí kreativitu a technické dovednosti budoucí generace."


Popis kurzu


Tento seminář je určen pro pedagogy, kteří se chtějí seznámit s možnostmi využití robotiky ve školním prostředí. Během semináře se dozvíte o nejnovějších trendech v oblasti robotických zařízení, seznámíte se s robotickými vláčky, ozoboty a dalšími interaktivními pomůckami, získáte přístup k volně dostupným výukovým materiálům a zapojíte se do národní i mezinárodní komunity učitelů.


Naučíte se, jak robotické hračky využít ve výchově a vzdělávání, k rozvoji kognitivních a motorických dovedností, které jsou základem pro technické vnímání a tvoření.
Kurz využívá moderní a aktivní formy výuky, vedoucí k posílení polytechnické gramotnosti a zlepšení motivace k dalšímu vzdělávání v technické oblasti, rozvíjející logické myšlení a kreativitu. Praktické úlohy procvičované v průběhu kurzu se pro Vás mohou stát základem a inspirací pro tvorbu vlastních výukových a výchovných úloh, materiálů a pracovních listů.
Během kurzu je dán důraz na praktické procvičení probíraných témat.


Seminář je určen pro pedagogické pracovníky, kteří s roboty zatím nepracují = začátečníci, nechtějí se učit programovat v nějakém jazyku, ale chtějí roboty začít používat ve svém předmětu/se svými dětmi.


Cíl kurzu


Vzdělávacím cílem je rozvoj profesních kompetencí učitelů v oblasti digitální gramotnosti a robotiky prostřednictvím praktického seznámení se s ovládáním a programováním digitálních interaktivních pomůcek a robotických hraček.


Obsah kurzu v bodech

 • motivační úvod do světa robotiky a automatizace - Ukázky praktického využití robotických zařízení v běžném prostředí a nejnovějších trendů v dané oblasti. Vymezení pojmů a postupů;
 • začínáme s robovláčky – představení robotických vláčků/Smart train, základní funkce, čidla, vlastnosti, co vše umí a jak je ovládat;
 • práce s kódy v kolejích – pochopení principu programování bez tabletu či počítače s připravenými šablonami kolejišť, seznam kódů, praktické použití a první hraní;
 • práce s výukovými materiály – využívání volně dostupných zdrojů a didaktických materiálů pro programování za pomoci kolejových kódů (připravené materiály, videa, plány hodin);
 • ukázka zapojení do národní i mezinárodní komunity učitelů – kde čerpat inspiraci pro robotické vláčky a kde je možné se poradit;
 • začínáme s Ozoboty – představení ozobotů, základní funkce, čidla, vlastnosti a co vše umí;
 • práce s ozokódy – pochopení principu programování bez tabletu či počítače s připravenými šablonami, seznam ozokódů, praktické použití;
 • práce s výukovými materiály – využívání volně dostupných zdrojů a didaktických materiálů pro programování za pomoci ozokódů (připravené materiály, videa, plány hodin);
 • ukázka zapojení do národní i mezinárodní komunity učitelů – kde čerpat inspiraci a kde je možné se poradit.

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

"Robotické hračky ve škole: překlenují propast mezi zábavou a vzděláním, rozvíjejí kreativitu a technické dovednosti budoucí generace."


Popis kurzu


Tento seminář je určen pro pedagogy, kteří se chtějí seznámit s možnostmi využití robotiky ve školním prostředí. Během semináře se dozvíte o nejnovějších trendech v oblasti robotických zařízení, seznámíte se s robotickými vláčky, ozoboty a dalšími interaktivními pomůckami, získáte přístup k volně dostupným výukovým materiálům a zapojíte se do národní i mezinárodní komunity učitelů.


Naučíte se, jak robotické hračky využít ve výchově a vzdělávání, k rozvoji kognitivních a motorických dovedností, které jsou základem pro technické vnímání a tvoření.
Kurz využívá moderní a aktivní formy výuky, vedoucí k posílení polytechnické gramotnosti a zlepšení motivace k dalšímu vzdělávání v technické oblasti, rozvíjející logické myšlení a kreativitu. Praktické úlohy procvičované v průběhu kurzu se pro Vás mohou stát základem a inspirací pro tvorbu vlastních výukových a výchovných úloh, materiálů a pracovních listů.
Během kurzu je dán důraz na praktické procvičení probíraných témat.


Seminář je určen pro pedagogické pracovníky, kteří s roboty zatím nepracují = začátečníci, nechtějí se učit programovat v nějakém jazyku, ale chtějí roboty začít používat ve svém předmětu/se svými dětmi.


Cíl kurzu


Vzdělávacím cílem je rozvoj profesních kompetencí učitelů v oblasti digitální gramotnosti a robotiky prostřednictvím praktického seznámení se s ovládáním a programováním digitálních interaktivních pomůcek a robotických hraček.


Obsah kurzu v bodech

 • motivační úvod do světa robotiky a automatizace - Ukázky praktického využití robotických zařízení v běžném prostředí a nejnovějších trendů v dané oblasti. Vymezení pojmů a postupů;
 • začínáme s robovláčky – představení robotických vláčků/Smart train, základní funkce, čidla, vlastnosti, co vše umí a jak je ovládat;
 • práce s kódy v kolejích – pochopení principu programování bez tabletu či počítače s připravenými šablonami kolejišť, seznam kódů, praktické použití a první hraní;
 • práce s výukovými materiály – využívání volně dostupných zdrojů a didaktických materiálů pro programování za pomoci kolejových kódů (připravené materiály, videa, plány hodin);
 • ukázka zapojení do národní i mezinárodní komunity učitelů – kde čerpat inspiraci pro robotické vláčky a kde je možné se poradit;
 • začínáme s Ozoboty – představení ozobotů, základní funkce, čidla, vlastnosti a co vše umí;
 • práce s ozokódy – pochopení principu programování bez tabletu či počítače s připravenými šablonami, seznam ozokódů, praktické použití;
 • práce s výukovými materiály – využívání volně dostupných zdrojů a didaktických materiálů pro programování za pomoci ozokódů (připravené materiály, videa, plány hodin);
 • ukázka zapojení do národní i mezinárodní komunity učitelů – kde čerpat inspiraci a kde je možné se poradit.

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.