Robotické hračky ve škole pro pokročilé

VZD03083
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-9090/2023-8-301
Zaměření kurzu (kategorie)
Polytechnické vzděláváníInformační technologie a robotika
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

„Spojujeme hru a vzdělávání pro rozvoj technických dovedností a digitální gramotnosti."


Popis kurzu
Program zaměřený na pedagogy, kteří již mají zkušenosti s využíváním robotických hraček ve výuce a chtějí si prohloubit své dovednosti.
Naučíte se, jak efektivně integrovat robotické hračky do své výuky, jak je využít k rozvoji kritického myšlení a řešení problémů u žáků, a také jak využít jejich potenciál ke zvýšení zapojení a motivace žáků.

Kurz také zahrnuje praktické cvičení a demonstrace s různými typy robotických hraček. Praktické úlohy mohou sloužit jako inspirace pro tvorbu vlastních výukových materiálů.


Cíl kurzu
Vzdělávacím cílem je rozvoj profesních kompetencí učitelů v oblasti digitální gramotnosti a robotiky prostřednictvím praktického seznámení se s ovládáním a programováním digitálních interaktivních pomůcek a robotických hraček.
Naučíte se, jak robotické hračky využít ve výchově a vzdělávání, k rozvoji kognitivních a motorických dovedností, které jsou základem pro technické vnímání a tvoření.
Kurz využívá moderní a aktivní formy výuky, vedoucí k posílení polytechnické gramotnosti a zlepšení motivace k dalšímu vzdělávání v technické oblasti, rozvíjející logické myšlení a kreativitu.
Praktické úlohy procvičované v průběhu kurzu se pro Vás mohou stát základem a inspirací pro tvorbu vlastních výukových a výchovných úloh, materiálů a pracovních listů.


Během kurzu je dán důraz na praktické procvičení probíraných témat.


Obsah kurzu v bodech

 • Sladění znalostí účastníků - základní možnosti programování robotických hraček pomocí barevných kódů, vedení čar a základní použití.
 • Začínáme s aplikací pro robotické vláčky – ovládání vlaku bez kolejových kódů, instalace aplikace, orientace v aplikaci, přenášení příkazů do vlaku a jeho přímé řízení.
 • Scratch = blokové programování – plná kontrola nad chováním vlaku pomocí kódů, logika jejich skládání, jednoduché příkazy, řízení až 2 souprav.
 • Programování ozobotů v ozoblockly – představení aplikace a celkového prostředí (ShapeTracer, Simulator, OzoTown), ovládání a orientace v kódech, principy stavby bloků.
 • Naprogramování jednoduchého úkolu – kalibrace ozobota, pochopení principu programování, vytvoření prvních programů v úrovni begginer, nahrání do ozobota, testování a znovueditace kódů.
 • Pokročilá práce s ozoblockly – pokročilejší programování a využití algoritmů v úrovni intermediate, vhodné i pro žáky na druhém stupni.
 • Robotické hračky napříč předměty – zapojení robohraček mimo informatiku do různých předmětů, příprava úkolů učiteli ve své specializaci. 
 • Zdroje informací k blokovému programování vláčků i ozobotů – využívání volně dostupných zdrojů a didaktických materiálů pro programování, další inspirace

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Spojujeme hru a vzdělávání pro rozvoj technických dovedností a digitální gramotnosti."


Popis kurzu
Program zaměřený na pedagogy, kteří již mají zkušenosti s využíváním robotických hraček ve výuce a chtějí si prohloubit své dovednosti.
Naučíte se, jak efektivně integrovat robotické hračky do své výuky, jak je využít k rozvoji kritického myšlení a řešení problémů u žáků, a také jak využít jejich potenciál ke zvýšení zapojení a motivace žáků.

Kurz také zahrnuje praktické cvičení a demonstrace s různými typy robotických hraček. Praktické úlohy mohou sloužit jako inspirace pro tvorbu vlastních výukových materiálů.


Cíl kurzu
Vzdělávacím cílem je rozvoj profesních kompetencí učitelů v oblasti digitální gramotnosti a robotiky prostřednictvím praktického seznámení se s ovládáním a programováním digitálních interaktivních pomůcek a robotických hraček.
Naučíte se, jak robotické hračky využít ve výchově a vzdělávání, k rozvoji kognitivních a motorických dovedností, které jsou základem pro technické vnímání a tvoření.
Kurz využívá moderní a aktivní formy výuky, vedoucí k posílení polytechnické gramotnosti a zlepšení motivace k dalšímu vzdělávání v technické oblasti, rozvíjející logické myšlení a kreativitu.
Praktické úlohy procvičované v průběhu kurzu se pro Vás mohou stát základem a inspirací pro tvorbu vlastních výukových a výchovných úloh, materiálů a pracovních listů.


Během kurzu je dán důraz na praktické procvičení probíraných témat.


Obsah kurzu v bodech

 • Sladění znalostí účastníků - základní možnosti programování robotických hraček pomocí barevných kódů, vedení čar a základní použití.
 • Začínáme s aplikací pro robotické vláčky – ovládání vlaku bez kolejových kódů, instalace aplikace, orientace v aplikaci, přenášení příkazů do vlaku a jeho přímé řízení.
 • Scratch = blokové programování – plná kontrola nad chováním vlaku pomocí kódů, logika jejich skládání, jednoduché příkazy, řízení až 2 souprav.
 • Programování ozobotů v ozoblockly – představení aplikace a celkového prostředí (ShapeTracer, Simulator, OzoTown), ovládání a orientace v kódech, principy stavby bloků.
 • Naprogramování jednoduchého úkolu – kalibrace ozobota, pochopení principu programování, vytvoření prvních programů v úrovni begginer, nahrání do ozobota, testování a znovueditace kódů.
 • Pokročilá práce s ozoblockly – pokročilejší programování a využití algoritmů v úrovni intermediate, vhodné i pro žáky na druhém stupni.
 • Robotické hračky napříč předměty – zapojení robohraček mimo informatiku do různých předmětů, příprava úkolů učiteli ve své specializaci. 
 • Zdroje informací k blokovému programování vláčků i ozobotů – využívání volně dostupných zdrojů a didaktických materiálů pro programování, další inspirace

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.