Řízení školy

Náměty z KAFOMETu pro mateřské školy – oddíl Řízení školy – náměty pro ředitele a vedoucí pracovníky škol, rady k úspěšnému a efektivnímu řízení školy.
Zabrazit jako Tabulka Seznam
Seřadit podle

ŘZŠ-021.1 Podpůrná opatření a jejich přehled

7 Kč

ŘZŠ-018.2 Školní řád

14 Kč

ŘZŠ-011.2 Rozklíčování kompetencí pozpátku

14 Kč

ŘZŠ-014.2 Jak hospodařit s vlastním časem

14 Kč

ŘZŠ-012.2 Primární prevence - mapování oblastí

14 Kč

ŘZŠ-016.3 Tvorba monitorovacích zpráv projektů

21 Kč

ŘZŠ-013.3 Kapitoly v ŠVP o nadaných žácích

21 Kč

ŘZŠ-017.4 Tvorba projektových záměrů

28 Kč

ŘZŠ-019.4 Školní řád II.

28 Kč

ŘZŠ-020.4 Společné vzdělávání-vztahy v dokumentech

28 Kč

ŘZŠ-008.5 Hodnocení žáků

35 Kč

ŘZŠ-010.6 Průřezová témata v ŠVP

42 Kč