Řekni NE závislosti – preventivní práce s třídními kolektivy

VZD02845
Cílová skupina
Metodik prevence
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-9090/2023-8-301
Zaměření kurzu (kategorie)
Prevence sociálně-patologických jevů
Hodinová dotace kurzu
24
Vhodné i pro šablony
ANO

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

„Každá forma závislosti je špatná, ať už jde o alkohol, morfium nebo idealismus“

 • Carl Gustav Jung

Popis kurzu

Praktický zážitkový seminář zaměřený na oblast protidrogové prevence.

V rámci tohoto programu, který vychází z programu University of Illinois, je nejvýznamnější podpora sociálních dovedností žáků, která zahrnuje velmi široké spektrum personálních a sociálních dovedností a informací odpovídajících věku žáka.

Zacílíme přímo na konkrétní aktivity. Na ukázkách technik, rozborů a aplikací, si ověříte své získané znalosti a dovednosti z této oblasti, získáte náměty pro interaktivní styl práce se žáky v oblasti problematiky zdravého životního stylu.

Kombinací interaktivních programů a výkladu vás povedeme k rozvoji kritického myšlení, hledání vlastních postojů a řešení. Praktickou část tvoří ukázky a práce nad jednotlivými programy určenými pro prevenci extremistického chování žáků ve školách spolu se zpětnou vazbou a rozborem jednotlivých aktivit.

Prožijete si své role při osobní zkušenosti při práci s programy a na závěr obdržíte materiál preventivních programů, které jste si vyzkoušeli.

Cíl kurzu

Cílem je provést vás uceleným programem tak, abyste dokázali zavést u žáků systém relevantních sociálních dovedností a dovedností potřebných pro život (dovednost odmítání, schopnost čelit tlaku skupiny, schopnost vytvářet přátelské vztahy, asertivní dovednosti, vnímání výsledků jednání, zvládání úzkosti a stresu, volba správné alternativy, volba pozitivních cílů, uvědomování si vlastních možností, apod.)

 • Získáte informace o jednotlivých typech závislostního chování

 • Porozumíte pravidlům a umění respektovat druhé

 • Naučíte se schopnosti asertivního jednání

 • Naučíte se rozlišit motivaci a manipulaci a zacházení s nimi

 • Projdete výcvikem v technikách a metodách práce s rizikovou skupinou

 

Obsah kurzu v bodech

Obsah teoretické části

 • Úvod do modulu protidrogové prevence

 • Informace o návykových látkách a zdravém životním stylu

Obsah praktické části

 • Rozvoj sociálních dovedností v situacích zvýšeného tlaku skupiny

 • Rodina, škola a společnost jako místa pomoci před závislostí

Přehled lekcí

  • Vytvoření cílů pro zdravý životní styl

  • Tabák a alkohol

  • Informace o drogách

  • Vliv vrstevníků

  • Jak se postavit tlaku skupiny

  • kdo je schopen mi poradit

  • Opakovací lekce

  • Jak mohu pomoci kamarádům

 • Praktická část třetího dne je vedena formou interaktivních her. Každá aktivita je zakončena reflexí.

  • kouření

   aktivity: kouření, kouření – život bez závislostí, hra na reportéry, hledání lepších možností

  • Alkohol

   aktivity: příběhy, cesta ke zdraví, alkoholové mýty a skutečnost

  • Drogy

   aktivity: kupka, křížovky, příběhy, ano x ne, domino

  • Test o alkoholu

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

„Každá forma závislosti je špatná, ať už jde o alkohol, morfium nebo idealismus“

 • Carl Gustav Jung

Popis kurzu

Praktický zážitkový seminář zaměřený na oblast protidrogové prevence.

V rámci tohoto programu, který vychází z programu University of Illinois, je nejvýznamnější podpora sociálních dovedností žáků, která zahrnuje velmi široké spektrum personálních a sociálních dovedností a informací odpovídajících věku žáka.

Zacílíme přímo na konkrétní aktivity. Na ukázkách technik, rozborů a aplikací, si ověříte své získané znalosti a dovednosti z této oblasti, získáte náměty pro interaktivní styl práce se žáky v oblasti problematiky zdravého životního stylu.

Kombinací interaktivních programů a výkladu vás povedeme k rozvoji kritického myšlení, hledání vlastních postojů a řešení. Praktickou část tvoří ukázky a práce nad jednotlivými programy určenými pro prevenci extremistického chování žáků ve školách spolu se zpětnou vazbou a rozborem jednotlivých aktivit.

Prožijete si své role při osobní zkušenosti při práci s programy a na závěr obdržíte materiál preventivních programů, které jste si vyzkoušeli.

Cíl kurzu

Cílem je provést vás uceleným programem tak, abyste dokázali zavést u žáků systém relevantních sociálních dovedností a dovedností potřebných pro život (dovednost odmítání, schopnost čelit tlaku skupiny, schopnost vytvářet přátelské vztahy, asertivní dovednosti, vnímání výsledků jednání, zvládání úzkosti a stresu, volba správné alternativy, volba pozitivních cílů, uvědomování si vlastních možností, apod.)

 • Získáte informace o jednotlivých typech závislostního chování

 • Porozumíte pravidlům a umění respektovat druhé

 • Naučíte se schopnosti asertivního jednání

 • Naučíte se rozlišit motivaci a manipulaci a zacházení s nimi

 • Projdete výcvikem v technikách a metodách práce s rizikovou skupinou

 

Obsah kurzu v bodech

Obsah teoretické části

 • Úvod do modulu protidrogové prevence

 • Informace o návykových látkách a zdravém životním stylu

Obsah praktické části

 • Rozvoj sociálních dovedností v situacích zvýšeného tlaku skupiny

 • Rodina, škola a společnost jako místa pomoci před závislostí

Přehled lekcí

  • Vytvoření cílů pro zdravý životní styl

  • Tabák a alkohol

  • Informace o drogách

  • Vliv vrstevníků

  • Jak se postavit tlaku skupiny

  • kdo je schopen mi poradit

  • Opakovací lekce

  • Jak mohu pomoci kamarádům

 • Praktická část třetího dne je vedena formou interaktivních her. Každá aktivita je zakončena reflexí.

  • kouření

   aktivity: kouření, kouření – život bez závislostí, hra na reportéry, hledání lepších možností

  • Alkohol

   aktivity: příběhy, cesta ke zdraví, alkoholové mýty a skutečnost

  • Drogy

   aktivity: kupka, křížovky, příběhy, ano x ne, domino

  • Test o alkoholu

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
Metodik prevence
Termín kurzu
17.09.2024 - 19.09.2024
Město konání
Říčany u Prahy
Poznámka k termínu
17.9., 18.9. a 19.9.2024 (9.00-15.30 hodin)
Hodinová dotace kurzu
24
Vhodné i pro šablony
ANO
8 500 Kč / osobu
Vyberte počet osob

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.