ŘEČ-035.2 O slepičce a kohoutkovi

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02844
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: 2-5 dní
14 Kč
+ -

Záměr celku: Tento příspěvek propojuje environmentální tematiku se stále aktuálnějším tématem, a tím je logopedická prevence dětí předškolního věku. Vzhledem k tomu, že počet dětí s různorodými vadami řeči v posledních letech neustále narůstá, jedná se o jeden z nejčastějších důvodů pro odklad školní docházky dítěte, je třeba klást na tuto oblast a vůbec komplexní rozvoj řeči dítěte po všech stránkách velký důraz. „O slepičce a kohoutkovi“ nabízí pedagogům MŠ inspirace pro rozvoj sluchového vnímání dítěte a také jeho jazykových a řečových dovedností, jež spadají do oblasti logopedické prevence.

Činnosti: Pohybové a smyslové hry, hry na rozvoj paměti; rytmizace a melodizace; hudební a pohybové aktivity; rozvoj motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby; poslech pohádky.

Výstupy: Rozvíjet řečové dovednosti, rozvíjet slovní zásobu, rozvíjet sluchové vnímání, správně reagovat na zvukové signály; napodobit pohyb dle vzoru, soustředit se na činnost; procvičovat jazykovou paměť, reprodukovat říkanky, rozlišovat a znát písmena, úmyslně si zapamatovat; udržet pozornost, vnímat a rozlišovat pomocí smyslů; aktivně naslouchat, dodržovat pravidla hry.

Příspěvek byl vydán v 64. aktualizaci. (Květen 2019)

Záměr celku: Tento příspěvek propojuje environmentální tematiku se stále aktuálnějším tématem, a tím je logopedická prevence dětí předškolního věku. Vzhledem k tomu, že počet dětí s různorodými vadami řeči v posledních letech neustále narůstá, jedná se o jeden z nejčastějších důvodů pro odklad školní docházky dítěte, je třeba klást na tuto oblast a vůbec komplexní rozvoj řeči dítěte po všech stránkách velký důraz. „O slepičce a kohoutkovi“ nabízí pedagogům MŠ inspirace pro rozvoj sluchového vnímání dítěte a také jeho jazykových a řečových dovedností, jež spadají do oblasti logopedické prevence.

Činnosti: Pohybové a smyslové hry, hry na rozvoj paměti; rytmizace a melodizace; hudební a pohybové aktivity; rozvoj motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby; poslech pohádky.

Výstupy: Rozvíjet řečové dovednosti, rozvíjet slovní zásobu, rozvíjet sluchové vnímání, správně reagovat na zvukové signály; napodobit pohyb dle vzoru, soustředit se na činnost; procvičovat jazykovou paměť, reprodukovat říkanky, rozlišovat a znát písmena, úmyslně si zapamatovat; udržet pozornost, vnímat a rozlišovat pomocí smyslů; aktivně naslouchat, dodržovat pravidla hry.

Příspěvek byl vydán v 64. aktualizaci. (Květen 2019)

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
S čím potřebujete pomoci?
Logopedie
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Trnčáková Kuželová Veronika