ŘEČ-014.21 Čáry máry maluji s jazýčkem si pohraji

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01843
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: 2-5 dní
147 Kč
+ -

Záměr projektu - prevence logopedických vad, rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování), rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu, osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).

Směřujeme ke kompetencím - ovládat motoriku mluvidel, zvládat řečové dovednosti odpovídající věku, komunikovat bez zábran, ovládat dech, zvládat koordinaci oka a ruky

Činnosti - rozvíjení motoriky mluvidel, sluchové hry, hry s říkadly, naslou-chání, nácvik slovní zásoby, rozlišování hlásky ve slově, slovní hádanky, kontaktní a kooperativní hry, dechové hry a cvičení, grafomotorická cvičení

Záměr projektu - prevence logopedických vad, rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování), rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu, osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).

Směřujeme ke kompetencím - ovládat motoriku mluvidel, zvládat řečové dovednosti odpovídající věku, komunikovat bez zábran, ovládat dech, zvládat koordinaci oka a ruky

Činnosti - rozvíjení motoriky mluvidel, sluchové hry, hry s říkadly, naslou-chání, nácvik slovní zásoby, rozlišování hlásky ve slově, slovní hádanky, kontaktní a kooperativní hry, dechové hry a cvičení, grafomotorická cvičení

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
S čím potřebujete pomoci?
Grafomotorika
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Müllerová Regina