Prvouka či vlastivěda není žádná velká věda

VZD01868
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-896/2022-5-47
Zaměření kurzu (kategorie)
Environmentální vzdělávání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

,,Nuda je smrtelný hřích učitele.”
- Johann Friedrich Herbart


Zajímá Vás, jak u žáků vzbudit větší zájem o prvouku, vlastivědu a přírodovědu? Jak odstranit nudu a „vtáhnout“ děti do výuky?

Popis kurzu

Na toto téma jsme pro Vás připravili prožitkový interaktivní seminář, který vychází z praktických zkušeností učitelů. Představíme Vám moderní metody a formy výuky, které se osvědčily v praxi.
Seznámíte se s činnostmi, které aktivizují koncentraci a pozornost žáků, a činnostmi relaxačními.
Naučíte se je ve svých hodinách prakticky použít, rozvinout a aplikovat
Na základě předložených materiálů, metod, aktivit a forem práce Vám ukážeme, jak vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení a zlepšit efektivitu, aby žáci snadněji dosahovali očekávaných výstupů a mohli podat maximální výkon.

Cíl kurzu

Zlepšit kompetence pedagogů k pestré a zajímavé výuce, ke zvládnutí motivačních a aktivizačních technik podle podmínek školy a k samostatnému rozvíjení moderních výukových postupů a činností.

Obsah kurzu v bodech:

 • Hodnocení žáků – pisatelský žolík, řeka života, metody fonegestiky, Smajlíci, pozitivní sprcha, andělé, „na pašáka“, formativní hodnocení ve výuce, poskytování adekvátní zpětné vazby, školní občanský průkaz, čtenářský žolík, potleskové ovace, Hodnocení a žebříček středověké společnosti - erby...).
 • Aktivizační metody a výukové hry – Na ťukanou, ZOO (aktivizační metoda), Tyč (metoda od předního školního psychologa Richard Brauna), ,,Běhavka", Skrývačky, Matematické pohádky v přírodovědném učivu, Šifrovaná abeceda, Zlomková abeceda, Mikrofon, Na představy.
 • Projektové vyučování a kooperativní učení – podle nejúspěšnějšího školského systému (finského modelu“), Skládankové učení (Státy Evropy, Ohrožené banány).
 • Gramotnosti ve výuce – očekávané výsledky učení v uzlových bodech čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, jak rozvíjet gramotnosti v přírodovědném a vlastivědném učivu.
 • Praktické ukázky z výuky - účastníci si aktivity sami vyzkouší.
 • Sebereflexe.


Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

,,Nuda je smrtelný hřích učitele.”
- Johann Friedrich Herbart


Zajímá Vás, jak u žáků vzbudit větší zájem o prvouku, vlastivědu a přírodovědu? Jak odstranit nudu a „vtáhnout“ děti do výuky?

Popis kurzu

Na toto téma jsme pro Vás připravili prožitkový interaktivní seminář, který vychází z praktických zkušeností učitelů. Představíme Vám moderní metody a formy výuky, které se osvědčily v praxi.
Seznámíte se s činnostmi, které aktivizují koncentraci a pozornost žáků, a činnostmi relaxačními.
Naučíte se je ve svých hodinách prakticky použít, rozvinout a aplikovat
Na základě předložených materiálů, metod, aktivit a forem práce Vám ukážeme, jak vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení a zlepšit efektivitu, aby žáci snadněji dosahovali očekávaných výstupů a mohli podat maximální výkon.

Cíl kurzu

Zlepšit kompetence pedagogů k pestré a zajímavé výuce, ke zvládnutí motivačních a aktivizačních technik podle podmínek školy a k samostatnému rozvíjení moderních výukových postupů a činností.

Obsah kurzu v bodech:

 • Hodnocení žáků – pisatelský žolík, řeka života, metody fonegestiky, Smajlíci, pozitivní sprcha, andělé, „na pašáka“, formativní hodnocení ve výuce, poskytování adekvátní zpětné vazby, školní občanský průkaz, čtenářský žolík, potleskové ovace, Hodnocení a žebříček středověké společnosti - erby...).
 • Aktivizační metody a výukové hry – Na ťukanou, ZOO (aktivizační metoda), Tyč (metoda od předního školního psychologa Richard Brauna), ,,Běhavka", Skrývačky, Matematické pohádky v přírodovědném učivu, Šifrovaná abeceda, Zlomková abeceda, Mikrofon, Na představy.
 • Projektové vyučování a kooperativní učení – podle nejúspěšnějšího školského systému (finského modelu“), Skládankové učení (Státy Evropy, Ohrožené banány).
 • Gramotnosti ve výuce – očekávané výsledky učení v uzlových bodech čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, jak rozvíjet gramotnosti v přírodovědném a vlastivědném učivu.
 • Praktické ukázky z výuky - účastníci si aktivity sami vyzkouší.
 • Sebereflexe.


Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.