První stupeň podpůrných opatření

VZD00131
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Získáte schopnost rozeznat a analyzovat situace, ve kterých je nutné zavést plán pedagogické podpory dítěte. Dokážete určit podpůrné opatření v rámci 1. stupně. Na základě svých poznatků se naučíte vytvořit plán pedagogické podpory a v jeho rámci zvládnete optimální řešení. Osvojíte si základní znalosti v rámci legislativního rámce vztahujícího se k 1. stupni PO.

Program je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a na podpůrná opatření 1. stupně, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona a z vyhlášky č. 27/2016.Program specifikuje podpůrná opatření 1. stupně dle vyhlášky č. 27/2016. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka na základní škole, které mohou pedagogové využít bez doporučení odborného pracoviště.

Plán stručně popisuje, kde má žák výukové nebo výchovné obtíže související s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny v pedagogických postupech promítnou do metod práce s žákem, do organizace vzdělávání a hodnocení, vše s důrazem na průběh výchovně-vzdělávacího procesu na základní škole.Lektor bude klást důraz na specifičnost tvorby a využití plánu pedagogické podpory jako první instance pedagogické práce s žákem s obtížemi ve výchovně-vzdělávacím procesu na základě platného RVP ZV a legislativního rámce (vyhlášky).

V rámci kurzu vám poskytneme teoretický základ vyplývající z legislativy a způsobu tvorby plánu pedagogické podpory. Lektor vám ukáže, jak provádět základní pedagogickou diagnostiku, jak s ní dále pracovat a jak ji prakticky využít v rámci výchovně-vzdělávacího procesu a při tvorbě plánu pedagogické podpory a zavádění 1. stupně podpůrných opatření.

Nezapomeneme ani na možnost zapojení rodičů (zákonných zástupců) při plnění plánu pedagogické podpory a aktivní zapojení žáka v rámci jeho možností, s ohledem na jeho sociální status, životní a kulturní podmínky.

Nedílnou součástí semináře budou způsoby spolupráce pedagogů při tvorbě plánu pedagogické podpory, při zavádění opatření 1. stupně podpůrných opatření a jeho vyhodnocení a vymezení kompetencí jednotlivých pracovníků ve škole.

Vzdělávací cíl: Získáte schopnost rozeznat a analyzovat situace, ve kterých je nutné zavést plán pedagogické podpory dítěte. Dokážete určit podpůrné opatření v rámci 1. stupně. Na základě svých poznatků se naučíte vytvořit plán pedagogické podpory a v jeho rámci zvládnete optimální řešení. Osvojíte si základní znalosti v rámci legislativního rámce vztahujícího se k 1. stupni PO.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Získáte schopnost rozeznat a analyzovat situace, ve kterých je nutné zavést plán pedagogické podpory dítěte. Dokážete určit podpůrné opatření v rámci 1. stupně. Na základě svých poznatků se naučíte vytvořit plán pedagogické podpory a v jeho rámci zvládnete optimální řešení. Osvojíte si základní znalosti v rámci legislativního rámce vztahujícího se k 1. stupni PO.

Program je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a na podpůrná opatření 1. stupně, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona a z vyhlášky č. 27/2016.Program specifikuje podpůrná opatření 1. stupně dle vyhlášky č. 27/2016. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka na základní škole, které mohou pedagogové využít bez doporučení odborného pracoviště.

Plán stručně popisuje, kde má žák výukové nebo výchovné obtíže související s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny v pedagogických postupech promítnou do metod práce s žákem, do organizace vzdělávání a hodnocení, vše s důrazem na průběh výchovně-vzdělávacího procesu na základní škole.Lektor bude klást důraz na specifičnost tvorby a využití plánu pedagogické podpory jako první instance pedagogické práce s žákem s obtížemi ve výchovně-vzdělávacím procesu na základě platného RVP ZV a legislativního rámce (vyhlášky).

V rámci kurzu vám poskytneme teoretický základ vyplývající z legislativy a způsobu tvorby plánu pedagogické podpory. Lektor vám ukáže, jak provádět základní pedagogickou diagnostiku, jak s ní dále pracovat a jak ji prakticky využít v rámci výchovně-vzdělávacího procesu a při tvorbě plánu pedagogické podpory a zavádění 1. stupně podpůrných opatření.

Nezapomeneme ani na možnost zapojení rodičů (zákonných zástupců) při plnění plánu pedagogické podpory a aktivní zapojení žáka v rámci jeho možností, s ohledem na jeho sociální status, životní a kulturní podmínky.

Nedílnou součástí semináře budou způsoby spolupráce pedagogů při tvorbě plánu pedagogické podpory, při zavádění opatření 1. stupně podpůrných opatření a jeho vyhodnocení a vymezení kompetencí jednotlivých pracovníků ve škole.

Vzdělávací cíl: Získáte schopnost rozeznat a analyzovat situace, ve kterých je nutné zavést plán pedagogické podpory dítěte. Dokážete určit podpůrné opatření v rámci 1. stupně. Na základě svých poznatků se naučíte vytvořit plán pedagogické podpory a v jeho rámci zvládnete optimální řešení. Osvojíte si základní znalosti v rámci legislativního rámce vztahujícího se k 1. stupni PO.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.