PŘV-038.2 Narodil se člověk

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02554
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: 2-5 dní
14 Kč
+ -

Určení: pro 4. ročník

Využití: Téma nabízí žákům prostor pro uvědomění si zodpovědného jednání dospělého v roli otce a matky. Poznávají, že život rodičů se po narození dítěte mění, přináší s sebou nové úkoly, i problémy, které je nutné sešit. Na jedné straně si žáci uvědomují, že být rodičem není lehké, na druhé straně však zjiš?ťují, že role rodiče je krásná a má velký význam pro život dítěte. Téma lze využít k posílení rodinných vztahů, vzájemného respektování, k rozvíjení empatie. Toho lze dosáhnout narativní metodou a různými modelovými situacemi, ve kterých mají žáci navrhnout řešení. Získávají tak představu o postavení matky a otce v rodině i v naší společnosti. Seznamují se s právy i povinnostmi dítěte. Téma můžeme využít i v hodinách literární výchovy, cizího jazyka, slohu, výtvarné výchovy a matematiky.

Směřujeme ke kompetencím - poznávat základní potřeby novorozence, vnímat postavení rodiny ve společnosti, vymýšlet příběh

Učivo - lidské tělo, vývoj člověka – novorozenec, péče o dítě

Určení: pro 4. ročník

Využití: Téma nabízí žákům prostor pro uvědomění si zodpovědného jednání dospělého v roli otce a matky. Poznávají, že život rodičů se po narození dítěte mění, přináší s sebou nové úkoly, i problémy, které je nutné sešit. Na jedné straně si žáci uvědomují, že být rodičem není lehké, na druhé straně však zjiš?ťují, že role rodiče je krásná a má velký význam pro život dítěte. Téma lze využít k posílení rodinných vztahů, vzájemného respektování, k rozvíjení empatie. Toho lze dosáhnout narativní metodou a různými modelovými situacemi, ve kterých mají žáci navrhnout řešení. Získávají tak představu o postavení matky a otce v rodině i v naší společnosti. Seznamují se s právy i povinnostmi dítěte. Téma můžeme využít i v hodinách literární výchovy, cizího jazyka, slohu, výtvarné výchovy a matematiky.

Směřujeme ke kompetencím - poznávat základní potřeby novorozence, vnímat postavení rodiny ve společnosti, vymýšlet příběh

Učivo - lidské tělo, vývoj člověka – novorozenec, péče o dítě

*
*
*
Předmět ZŠ
Přírodověda
Určeno pro
I. stupeň ZŠ 4. třída ZŠ
Formát
A4