Průvodce vzájemné spolupráce učitele a asistenta

VZD03044
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňŠD/ŠKAsistent pedagoga
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Komunikace
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

"Učitel a asistent: společně skládáme orchestr vzdělávání, kde jeden diriguje a druhý ladí nástroje pro harmonický zvuk."


"Spolupráce mezi učiteli a asistenty je klíčem k úspěšnému rozvoji dětí, zvyšování kvality vzdělávání a podpoře všech žáků ve svých individuálních potřebách."


Popis kurzu


Teoreticko - praktický vzdělávací program je určen zejména pedagogům a asistentům MŠ, ale je možno ho nabízet i pedagogům a asistentům ZŠ.
Seminář má za cíl ukázat Vám všechny varianty možné spolupráce a komunikace na úrovni učitel (eventuelně ředitel, rodič) - asistent.
Pedagogové i asistenti mají mnohdy problém s tím, najít v tomto tandemu své místo, prostor a kompetence.
Tento seminář Vám pomůže pochopit, jak se v nové situaci orientovat, jak domluvit vzájemnou spolupráci, naučit se spolu komunikovat, pochopit a vymezit své kompetence a vytvořit tak v rámci MŠ funkční mikrotým.


Cíl kurzu


Získáte přehled o pojmech a současné situaci v oblasti týkající se práce asistenta - ukotvení jeho náplně práce a kompetencí v zákoníku práce, jeho hlavní cíl a poslání v MŠ i ZŠ.
Dostanete informace o tom, jak efektivně nastavit spolupráci v rámci mikrotýmu učitel - asistent.
Dozvíte se, jaké jsou možnosti práce a podpory v rámci celého denního režimu včetně konkrétních příkladů.
Seznámíte se s nejčastěji zastoupenými znevýhodněními v rámci MŠ a ZŠ a dozvíte se, jak nejvhodněji se kterým z nich pracovat a jak poskytovat podporu včetně možných rizik.
Budete moci vzájemně konzultovat své dosavadní zkušenosti, klást dotazy ze své vlastní praxe a získávat tipy a nové vhledy od ostatních kolegů.


Obsah kurzu v bodech

 • asistent pedagoga obecně

Teoretická část, ve které zazní základní cíle a nejčastější využití pozice asistenta. Dále jeho nutná kvalifikaci, pracovní náplň, možnosti financování a historie této profese u nás.
Rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem se vším, co z toho vyplývá.

 • proč zaměstnat asistenta

Důvody, proč se školy rozhodnou pro pozici asistenta - integrace, finance z šablon,…
Jak správně asistenta vybrat - na co klást důraz a čeho se naopak vyvarovat.

 • nastavení vzájemné spolupráce

Definování rolí učitel - asistent.
Definování náplně práce a rozdělení kompetencí.
Způsob komunikace učitel - asistent.

 • začínáme

V této části se seznámíte s náplní práce asistenta jak v obecné rovině, tak i v rámci denního režimu. Seznámí se s režimem celého dne v MŠ/ZŠ a v tomto kontextu i se všemi situacemi a možnostmi, kde může být asistent nápomocen.
Nepřímá pedagogickou činnost jako nedílná součást práce asistenta.

 • základní pravidla pro práci asistenta s dětmi se speciálními potřebami

Teoretická východiska vyplývající ze zákona a zákoníku práce.

 • specifika práce u jednotlivých znevýhodnění

Nejčastěji zastoupená znevýhodnění (PAS, ADHD, OMJ, děti s lékařskými diagnózami, děti nadprůměrně nadané), jejich základní znaky, možnosti podpory každého z nich a rizika, které se mohou v této souvislost objevit.

 • nejčastější chyby při práci asistenta

Ve vztahu k dětem, nadřízeným, kolegům, v obecné rovině, co se týče pracovních návyků i komunikace.

 • spolupráce asistenta s rodiči

Možnosti i omezení, vymezíme kompetence asistenta i pedagoga v oblasti komunikace s rodiči.

 • další vzdělávání asistent

Adresy institucí zaměřujících se na další vzdělání asistentů dle zaměření jejich klientů.

 • závěr, diskuse, zpětná vazba

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

"Učitel a asistent: společně skládáme orchestr vzdělávání, kde jeden diriguje a druhý ladí nástroje pro harmonický zvuk."


"Spolupráce mezi učiteli a asistenty je klíčem k úspěšnému rozvoji dětí, zvyšování kvality vzdělávání a podpoře všech žáků ve svých individuálních potřebách."


Popis kurzu


Teoreticko - praktický vzdělávací program je určen zejména pedagogům a asistentům MŠ, ale je možno ho nabízet i pedagogům a asistentům ZŠ.
Seminář má za cíl ukázat Vám všechny varianty možné spolupráce a komunikace na úrovni učitel (eventuelně ředitel, rodič) - asistent.
Pedagogové i asistenti mají mnohdy problém s tím, najít v tomto tandemu své místo, prostor a kompetence.
Tento seminář Vám pomůže pochopit, jak se v nové situaci orientovat, jak domluvit vzájemnou spolupráci, naučit se spolu komunikovat, pochopit a vymezit své kompetence a vytvořit tak v rámci MŠ funkční mikrotým.


Cíl kurzu


Získáte přehled o pojmech a současné situaci v oblasti týkající se práce asistenta - ukotvení jeho náplně práce a kompetencí v zákoníku práce, jeho hlavní cíl a poslání v MŠ i ZŠ.
Dostanete informace o tom, jak efektivně nastavit spolupráci v rámci mikrotýmu učitel - asistent.
Dozvíte se, jaké jsou možnosti práce a podpory v rámci celého denního režimu včetně konkrétních příkladů.
Seznámíte se s nejčastěji zastoupenými znevýhodněními v rámci MŠ a ZŠ a dozvíte se, jak nejvhodněji se kterým z nich pracovat a jak poskytovat podporu včetně možných rizik.
Budete moci vzájemně konzultovat své dosavadní zkušenosti, klást dotazy ze své vlastní praxe a získávat tipy a nové vhledy od ostatních kolegů.


Obsah kurzu v bodech

 • asistent pedagoga obecně

Teoretická část, ve které zazní základní cíle a nejčastější využití pozice asistenta. Dále jeho nutná kvalifikaci, pracovní náplň, možnosti financování a historie této profese u nás.
Rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem se vším, co z toho vyplývá.

 • proč zaměstnat asistenta

Důvody, proč se školy rozhodnou pro pozici asistenta - integrace, finance z šablon,…
Jak správně asistenta vybrat - na co klást důraz a čeho se naopak vyvarovat.

 • nastavení vzájemné spolupráce

Definování rolí učitel - asistent.
Definování náplně práce a rozdělení kompetencí.
Způsob komunikace učitel - asistent.

 • začínáme

V této části se seznámíte s náplní práce asistenta jak v obecné rovině, tak i v rámci denního režimu. Seznámí se s režimem celého dne v MŠ/ZŠ a v tomto kontextu i se všemi situacemi a možnostmi, kde může být asistent nápomocen.
Nepřímá pedagogickou činnost jako nedílná součást práce asistenta.

 • základní pravidla pro práci asistenta s dětmi se speciálními potřebami

Teoretická východiska vyplývající ze zákona a zákoníku práce.

 • specifika práce u jednotlivých znevýhodnění

Nejčastěji zastoupená znevýhodnění (PAS, ADHD, OMJ, děti s lékařskými diagnózami, děti nadprůměrně nadané), jejich základní znaky, možnosti podpory každého z nich a rizika, které se mohou v této souvislost objevit.

 • nejčastější chyby při práci asistenta

Ve vztahu k dětem, nadřízeným, kolegům, v obecné rovině, co se týče pracovních návyků i komunikace.

 • spolupráce asistenta s rodiči

Možnosti i omezení, vymezíme kompetence asistenta i pedagoga v oblasti komunikace s rodiči.

 • další vzdělávání asistent

Adresy institucí zaměřujících se na další vzdělání asistentů dle zaměření jejich klientů.

 • závěr, diskuse, zpětná vazba

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
, ZŠ 1. stupeň, ŠD/ŠK, Asistent pedagoga
Termín kurzu
10.04.2024 - 10.04.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(8.30 - 16.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
2 150 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Cílová skupina
, ZŠ 1. stupeň, ŠD/ŠK, Asistent pedagoga
Termín kurzu
05.06.2024 - 05.06.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(8.30 - 16.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
2 150 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.