Průvodce vzájemné spolupráce pedagoga a rodiče

VZD03045
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňŠD/ŠKAsistent pedagoga
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

"Společný jazyk pedagogů a rodičů vytváří základ pro harmonický růst a rozvoj našich nejmenších pokladů - dětí."


Popis kurzu


Tento vzdělávací program je určen zejména pedagogům a asistentům MŠ, ale i pedagogům a asistentům ZŠ.
Seminář má za cíl provést Vás všemi situacemi, ve kterých se dostává pedagog a rodič do kontaktu a vzájemné interakce.
Obsahem je nejen teoretický rámec (např. zásady efektivní komunikace), ale i praktické ukázky, nácviky a rozhovory nad konkrétními problémy a zkušenostmi účastníků.


Cíl kurzu


Dostanete komplexní informace o všech aspektech navazování vztahu a komunikace s rodiči. Budete mít možnost seznámit se nejen s teoretickými východisky, ale budete moci pracovat i prakticky (ukázky komunikace, rozhovorů s rodiči,…).
Získáte nové pohledy a tipy do své praxe, budete se moci podělit s kolegy o vlastní zkušenosti a podněty.


Obsah kurzu v bodech

 • Rodič a učitel - partnerství, ne zákopová válka

Zjistíte, proč je důležitá spolupráce a komunikace MŠ (učitele) s rodičem a hlavní důvody, díky kterým je nezbytné vybudovat si s rodiči dobrý vztah.

 • Jak budovat vztah s rodičem hned od jeho prvního vstupu do MŠ

Zaměříme se na fáze přijímacího procesu do MŠ - které to jsou a jaké jsou konkrétní možnosti budování vztahu s rodiči v kontextu každé z nich. Od chvíle, kdy rodič začne vybírat pro své dítě tu správnou MŠ, přes zápis, první den v MŠ,…

 • Problémoví rodiče a jak s nimi komunikovat

Dozvíte se, jak komunikovat s náročnějšími typy rodičů ve chvíli, kdy běžná komunikace selhává - rodič v afektu, rodiče se sklony k agresivní komunikaci, příliš úzkostní rodiče,…

 • Problémové situace a jak je optimálně řešit

Tato část nás provede náročnými situacemi, do kterých se může pedagog v rámci komunikace s rodiči dostat- dlouhodobý konflikt, sdělování nepříjemných skutečností,…Dozví se zde nejen ,,co” v tu chvíli říci, ale i ,,jak”, jak se na rozhovor správně připravit, kde setkání uskutečnit, apod.

 • Verbální a neverbální komunikace

Seznámíte se s pravidly, které obecně usnadňují komunikaci aplikované na konkrétní situace v MŠ či ZŠ. Také se seznámíte s možnostmi, jak zdokonalit vlastní projev verbální i neverbální a působit v komunikaci více sebejistě.    

 • Asertivita

Teoretické seznámení se zásadami efektivní komunikace, základními asertivními technikami, které bude uzavřeno praktickými ukázkami.

 • Zkušenosti účastníků, diskuse nad dotazy, zpětná vazba.

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

"Společný jazyk pedagogů a rodičů vytváří základ pro harmonický růst a rozvoj našich nejmenších pokladů - dětí."


Popis kurzu


Tento vzdělávací program je určen zejména pedagogům a asistentům MŠ, ale i pedagogům a asistentům ZŠ.
Seminář má za cíl provést Vás všemi situacemi, ve kterých se dostává pedagog a rodič do kontaktu a vzájemné interakce.
Obsahem je nejen teoretický rámec (např. zásady efektivní komunikace), ale i praktické ukázky, nácviky a rozhovory nad konkrétními problémy a zkušenostmi účastníků.


Cíl kurzu


Dostanete komplexní informace o všech aspektech navazování vztahu a komunikace s rodiči. Budete mít možnost seznámit se nejen s teoretickými východisky, ale budete moci pracovat i prakticky (ukázky komunikace, rozhovorů s rodiči,…).
Získáte nové pohledy a tipy do své praxe, budete se moci podělit s kolegy o vlastní zkušenosti a podněty.


Obsah kurzu v bodech

 • Rodič a učitel - partnerství, ne zákopová válka

Zjistíte, proč je důležitá spolupráce a komunikace MŠ (učitele) s rodičem a hlavní důvody, díky kterým je nezbytné vybudovat si s rodiči dobrý vztah.

 • Jak budovat vztah s rodičem hned od jeho prvního vstupu do MŠ

Zaměříme se na fáze přijímacího procesu do MŠ - které to jsou a jaké jsou konkrétní možnosti budování vztahu s rodiči v kontextu každé z nich. Od chvíle, kdy rodič začne vybírat pro své dítě tu správnou MŠ, přes zápis, první den v MŠ,…

 • Problémoví rodiče a jak s nimi komunikovat

Dozvíte se, jak komunikovat s náročnějšími typy rodičů ve chvíli, kdy běžná komunikace selhává - rodič v afektu, rodiče se sklony k agresivní komunikaci, příliš úzkostní rodiče,…

 • Problémové situace a jak je optimálně řešit

Tato část nás provede náročnými situacemi, do kterých se může pedagog v rámci komunikace s rodiči dostat- dlouhodobý konflikt, sdělování nepříjemných skutečností,…Dozví se zde nejen ,,co” v tu chvíli říci, ale i ,,jak”, jak se na rozhovor správně připravit, kde setkání uskutečnit, apod.

 • Verbální a neverbální komunikace

Seznámíte se s pravidly, které obecně usnadňují komunikaci aplikované na konkrétní situace v MŠ či ZŠ. Také se seznámíte s možnostmi, jak zdokonalit vlastní projev verbální i neverbální a působit v komunikaci více sebejistě.    

 • Asertivita

Teoretické seznámení se zásadami efektivní komunikace, základními asertivními technikami, které bude uzavřeno praktickými ukázkami.

 • Zkušenosti účastníků, diskuse nad dotazy, zpětná vazba.

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.