Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání

VZD00343
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-746/2021-7-50
Zaměření kurzu (kategorie)
Osobnostní a sociální výchova
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Seznámíte se s Osobnostní a sociální výchovou jako jedním z průřezových témat RVP ZV, s 11 tematickými okruhy PT OSV a s některými konkrétními tématy. Seznámíte se s metodami práce při naplňování průřezového tématu. Interaktivně si vyzkoušíte aktivity z oblasti osobnostní a sociální výchovy, což by mělo podpořit Vaši motivaci k proměně postojů ve Vaší profesní činnosti. Získáte základní dovednosti, pomocí nichž budete v určitých situacích schopni účinněji komunikovat se žáky a podporovat aktivní růst jejich osobnosti. Po absolvování tohoto semináře zvládnete prakticky  použít, rozvinout a aplikovat metody a techniky učení podle podmínek školy a samostatně rozvinout výukové postupy nového pohledu na učení v praxi.  

Obsah kurzu je zaměřen na aktivity z oblasti:

 • Skupinové dynamiky
 • Sebepoznání, sebepojetí
 • Komunikace 
 • Kooperace, skupinové práce
 • Reflexe za účelem sebepoznání a porozumění procesům učení

Seminář probíhá převážně sebezkušenostní formou za využití interaktivních prožitkových metod. Po každé z technik následuje její podrobná reflexe, která je zaměřena jak na průběh techniky, tak na posun v osobnostním rozvoji žáků v oblasti témat osobnostní a sociální výchovy. Program vychází nabídky aktivit z vlastního zkušenostního dvouletého výcviku u citovaných osobností, a také nabídky jejich publikací - doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc., doc. PhDr. Josefa Valenty, CSc., doc. PhDr. Hany Kasíkové, CSc., Mgr. Petra Kříže a dalších osobností. Prakticky si ověříte získané poznatky na základě nabídky konkrétních aktivit průřezového tématu OSV, zacíleného na věk žáka.

Předpokládá se aktivní zapojení všech zúčastněných ve skupině.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Seznámíte se s Osobnostní a sociální výchovou jako jedním z průřezových témat RVP ZV, s 11 tematickými okruhy PT OSV a s některými konkrétními tématy. Seznámíte se s metodami práce při naplňování průřezového tématu. Interaktivně si vyzkoušíte aktivity z oblasti osobnostní a sociální výchovy, což by mělo podpořit Vaši motivaci k proměně postojů ve Vaší profesní činnosti. Získáte základní dovednosti, pomocí nichž budete v určitých situacích schopni účinněji komunikovat se žáky a podporovat aktivní růst jejich osobnosti. Po absolvování tohoto semináře zvládnete prakticky  použít, rozvinout a aplikovat metody a techniky učení podle podmínek školy a samostatně rozvinout výukové postupy nového pohledu na učení v praxi.  

Obsah kurzu je zaměřen na aktivity z oblasti:

 • Skupinové dynamiky
 • Sebepoznání, sebepojetí
 • Komunikace 
 • Kooperace, skupinové práce
 • Reflexe za účelem sebepoznání a porozumění procesům učení

Seminář probíhá převážně sebezkušenostní formou za využití interaktivních prožitkových metod. Po každé z technik následuje její podrobná reflexe, která je zaměřena jak na průběh techniky, tak na posun v osobnostním rozvoji žáků v oblasti témat osobnostní a sociální výchovy. Program vychází nabídky aktivit z vlastního zkušenostního dvouletého výcviku u citovaných osobností, a také nabídky jejich publikací - doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc., doc. PhDr. Josefa Valenty, CSc., doc. PhDr. Hany Kasíkové, CSc., Mgr. Petra Kříže a dalších osobností. Prakticky si ověříte získané poznatky na základě nabídky konkrétních aktivit průřezového tématu OSV, zacíleného na věk žáka.

Předpokládá se aktivní zapojení všech zúčastněných ve skupině.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.