Průběžná pedagogická diagnostika a intervence v mateřské škole

VZD01839
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-896/2022-5-47
Zaměření kurzu (kategorie)
Pedagogická diagnostika
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
„V člověku je nutno probudit to, co je v něm velké.“ 
- Antoine de Saint-Exupéry


Pedagogická diagnostika je nezbytným nástrojem k lepšímu poznání dítěte, a tím k vytváření kvalitnějších podmínek pro jeho rozvoj v předškolním věku.  Jak ji efektivně využívat?

Popis kurzu

Vzdělávací program je určen pro učitele mateřských škol s cílem pomoci jim nalézt efektivní cesty k realizaci průběžné pedagogické diagnostiky dětí ve věku 2-7 let. 
Seznámíte se se způsoby, jak průběžnou diagnostiku realizovat v prostředí mateřské školy. Nedílnou součástí programu je vymezení oblastí vývoje dětí, na které by se měl učitel mateřské školy zaměřovat. 
Dozvíte se, jaké úrovně by dítě v určitém věkovém rozpětí mělo dosáhnout, to vše s ohledem na individuální zvláštnosti každého jedince. 
Součástí programu jsou fotografické materiály zaměřující se na diagnostiku dětí v MŠ, praktické ukázky diagnostiky dětí v podobě dokumentace a část je dedikována i diskusi a sdílení vlastních zkušeností mezi účastníky.
Celý kurz je obohacený zkušenostmi lektorky se zahraničními metodami pedagogické diagnostiky, zejména z Velké Británie a Německa. 

Cíl kurzu

Zdokonalit teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti průběžné pedagogické diagnostiky a intervence v předškolním vzdělávání, a tak napomoci k vyšší individualizaci vzdělávání v mateřské škole. Předat účastníkům osvědčené způsoby realizace kvalitní průběžné pedagogické diagnostiky nejen z českého, ale i zahraničního prostředí.

Obsah kurzu v bodech:
 • úvod do problematiky, vymezení pojmů pedagogická diagnostika (vstupní, průběžná, výstupní/závěrečná) a intervence, formy pedagogické diagnostiky (kolektivní, skupinová, individuální);
 • průběžná pedagogická diagnostika a intervence ve vztahu k RVP PV
 • podmínky pro průběžnou pedagogickou diagnostiku a intervenci v MŠ;
 • vliv domácího a školního prostředí na vývoj dítěte předškolního věku;
 • rozpoznávání potřeb dětí, individualizace vzdělávání;
 • analyzování vztahů ve třídě, pomoc dětem obtížně se začleňujícím;
 • nástroje pro pedagogickou diagnostiku (běžné i alternativní);
 • konkrétní způsoby začlenění průběžné pedagogické diagnostiky do každého dne v MŠ;
 • kvalitní vzdělávací nabídka jako nedílná součást průběžné pedagogické diagnostiky a intervence;
 • sdílení informací z diagnostiky s dítětem, rodiči, ostatními pedagogy a pedagogickými pracovníky, poradenskými zařízeními.;
 • literatura k tématu;
 • diskuse.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„V člověku je nutno probudit to, co je v něm velké.“ 
- Antoine de Saint-Exupéry


Pedagogická diagnostika je nezbytným nástrojem k lepšímu poznání dítěte, a tím k vytváření kvalitnějších podmínek pro jeho rozvoj v předškolním věku.  Jak ji efektivně využívat?

Popis kurzu

Vzdělávací program je určen pro učitele mateřských škol s cílem pomoci jim nalézt efektivní cesty k realizaci průběžné pedagogické diagnostiky dětí ve věku 2-7 let. 
Seznámíte se se způsoby, jak průběžnou diagnostiku realizovat v prostředí mateřské školy. Nedílnou součástí programu je vymezení oblastí vývoje dětí, na které by se měl učitel mateřské školy zaměřovat. 
Dozvíte se, jaké úrovně by dítě v určitém věkovém rozpětí mělo dosáhnout, to vše s ohledem na individuální zvláštnosti každého jedince. 
Součástí programu jsou fotografické materiály zaměřující se na diagnostiku dětí v MŠ, praktické ukázky diagnostiky dětí v podobě dokumentace a část je dedikována i diskusi a sdílení vlastních zkušeností mezi účastníky.
Celý kurz je obohacený zkušenostmi lektorky se zahraničními metodami pedagogické diagnostiky, zejména z Velké Británie a Německa. 

Cíl kurzu

Zdokonalit teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti průběžné pedagogické diagnostiky a intervence v předškolním vzdělávání, a tak napomoci k vyšší individualizaci vzdělávání v mateřské škole. Předat účastníkům osvědčené způsoby realizace kvalitní průběžné pedagogické diagnostiky nejen z českého, ale i zahraničního prostředí.

Obsah kurzu v bodech:
 • úvod do problematiky, vymezení pojmů pedagogická diagnostika (vstupní, průběžná, výstupní/závěrečná) a intervence, formy pedagogické diagnostiky (kolektivní, skupinová, individuální);
 • průběžná pedagogická diagnostika a intervence ve vztahu k RVP PV
 • podmínky pro průběžnou pedagogickou diagnostiku a intervenci v MŠ;
 • vliv domácího a školního prostředí na vývoj dítěte předškolního věku;
 • rozpoznávání potřeb dětí, individualizace vzdělávání;
 • analyzování vztahů ve třídě, pomoc dětem obtížně se začleňujícím;
 • nástroje pro pedagogickou diagnostiku (běžné i alternativní);
 • konkrétní způsoby začlenění průběžné pedagogické diagnostiky do každého dne v MŠ;
 • kvalitní vzdělávací nabídka jako nedílná součást průběžné pedagogické diagnostiky a intervence;
 • sdílení informací z diagnostiky s dítětem, rodiči, ostatními pedagogy a pedagogickými pracovníky, poradenskými zařízeními.;
 • literatura k tématu;
 • diskuse.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.