Projektové vyučování v základním vzdělávání

VZD00128
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-27632/2019-1-800
Zaměření kurzu (kategorie)
Metody a koncepce výuky
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO

Vzdělávací program je určen pedagogům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účastníci si prohloubí znalosti v oblasti metod, her a forem práce směřujících k určité konkrétní klíčové kompetenci s přihlédnutím k jednotlivým vzdělávacím oblastem.

Kurz seznámí pedagogy s možnostmi aplikace metod projektové výuky do běžné výuky, poskytne metodický návod, formy práce a seznam her pro projektové vyučování a praktickou realizaci průřezových témat, ukáže, jak projekty připravit, realizovat a vyhodnotit.

Obsah kurzu v bodech:

 • Projektové vyučování – možnosti uvedení v ŠVP, možnosti využití disponibilní časové dotace, zabudování do jednotlivých předmětů, propojování jednotlivých předmětů 
 • Projektová metoda, jak projekty naplňují cíle vzdělávání (osvojování a rozvoj klíčových kompetencí), proč projektové vyučování, co je a co není projekt, přednosti projektů 
 • Znaky, fáze, podoby, možnosti a meze projektů, problémy s uplatňováním projektů v praxi 
 • Motivace ve školní praxi, rozdělení metod, forem práce a her v projektovém vyučování
 • Hry, metody a formy práce ve vzdělávacích oblastech
 • Učení napříč osnovami 
 • Příprava a hodnocení projektů, jak žáky na projekt připravit 
 • Role žáků ve skupině, typologie týmových rolí dle Dr. Meredith Belbina
 • Ukázky projektů 
 • Hodnocení práce v kooperativních skupinách 
 • Náměty na aktivity k hodnocení a sebehodnocení v projektovém vyučování

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Vzdělávací program je určen pedagogům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účastníci si prohloubí znalosti v oblasti metod, her a forem práce směřujících k určité konkrétní klíčové kompetenci s přihlédnutím k jednotlivým vzdělávacím oblastem.

Kurz seznámí pedagogy s možnostmi aplikace metod projektové výuky do běžné výuky, poskytne metodický návod, formy práce a seznam her pro projektové vyučování a praktickou realizaci průřezových témat, ukáže, jak projekty připravit, realizovat a vyhodnotit.

Obsah kurzu v bodech:

 • Projektové vyučování – možnosti uvedení v ŠVP, možnosti využití disponibilní časové dotace, zabudování do jednotlivých předmětů, propojování jednotlivých předmětů 
 • Projektová metoda, jak projekty naplňují cíle vzdělávání (osvojování a rozvoj klíčových kompetencí), proč projektové vyučování, co je a co není projekt, přednosti projektů 
 • Znaky, fáze, podoby, možnosti a meze projektů, problémy s uplatňováním projektů v praxi 
 • Motivace ve školní praxi, rozdělení metod, forem práce a her v projektovém vyučování
 • Hry, metody a formy práce ve vzdělávacích oblastech
 • Učení napříč osnovami 
 • Příprava a hodnocení projektů, jak žáky na projekt připravit 
 • Role žáků ve skupině, typologie týmových rolí dle Dr. Meredith Belbina
 • Ukázky projektů 
 • Hodnocení práce v kooperativních skupinách 
 • Náměty na aktivity k hodnocení a sebehodnocení v projektovém vyučování

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.