Exkluzivní program vzdělávání pro metodiky prevence

Prohlubující studium pro metodiky prevence

Vytvářejme společné prostředí k prohlubování
odborných znalostí školních metodiků prevence


Exkluzivní program vzdělávání pro metodiky prevence se skládá z rozšiřujících kurzů, jejichž cílem je poskytnout metodikům z praxe prostředí pro další vzdělávání. Veškeré vzdělávání je vedeno zážitkovou formou.

Program je určen pouze těm zájemcům, kteří jsou absolventy specializačního studia a kteří tuto práci aktivně vykonávají. Díky tomu jsme schopni docílit efektivního vzdělávání se zapojením výměny zkušeností a možností vzájemného sdílení.


Máte zájem připojit se mezi nás?

Máte za sebou studium metodika prevence a chtěli byste se o některém z témat dozvědět víc? Nabýt víc praktických zkušeností? Máme pro vás jedinečnou nabídku! Prohlubující studium pro metodiky prevence. Vyberte si z nabízených témat to, které potřebujete pro vaši praxi nejvíce. Zaujalo vás více témat? Vyberte si jich klidně víc a vyzkoušejte je prakticky.


Co vám program přinese?


  • Další rozšiřující vzdělávání v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů
  • Možnost výběru z témat a oblastí, které aktuálně potřebujete ke své práci
  • Vlastní prožitky z aktivit, které můžete využít ve své praxi
  • Efektivní výměnu zkušeností a sdílení v rámci uzavřené skupiny

  • Přehled doporučených zdrojů a literatury k dalšímu rozšiřování obzorů
  • Příležitost řešit problémy z praxe s certifikovanými lektory s praxí v oboru
  • Záruku kvality vzdělávání v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016

Jak se stát členem a jaké jsou podmínky pro vstup do programu?

  • Stačí se přihlásit alespoň na jeden z níže uvedených kurzů.
  • Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.
  • Poslední podmínkou pro účast v programu je chuť vzájemného sdílení s ostatními členy programu.

Lektoři zapojení v programu

Dana Forýtková Kropíková 


Nabídka dílčích kurzů