Profesní kompetence metodika prevence

VZD02844
Cílová skupina
Metodik prevence
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-9090/2023-8-301
Zaměření kurzu (kategorie)
Prevence sociálně-patologických jevů
Hodinová dotace kurzu
24
Vhodné i pro šablony
ANO

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

 „Zkušenost není to, co člověka potká, ale co člověk udělá s tím, co ho potkalo.“

 • Aldous Huxley

„Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si možná vzpomenu. Zapoj mě a já pochopím.“

 •  (čínské přísloví)

Popis kurzu

Třídenní interaktivní vzdělávací program je sestaven tak, aby rozvíjel profesní kompetence metodika prevence v oblasti rozvoje osobnostního, emočního a sociálního a komunikačního.


Prostřednictvím aktivit, které jsou zaměřené na sebepoznání vlastního já, jak se vnímám já, a jak mě vidí ostatní, sebeuvědomění toho, co v daném okamžiku cítíme a uplatnění vlastní preference v rozhodování, motivaci ostatních, na komunikaci v různých situacích, na cvičení pozorování, empatického a aktivního naslouchání, na dovednosti verbálního i neverbálního sdělování vedení dialogu, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřenou a pozitivní komunikaci, jednání v konfliktních situacích a další.

 

Porozumíte sami sobě i ostatním, naučíte se pracovat se svými pocity a vnitřními dialogy a zároveň zefektivníte komunikaci s druhými osobami. Získané poznatky následně můžete aplikovat při své práci ve škole při jednání se zákonnými zástupci a žáky.

 

Součástí každého tématu je rozbor modelových situací, nabízených aktivit a následná diskuse o možných reálných situacích. Seminář je vedený interaktivní formou praktického tréninku.

 

Cíl kurzu

         ·            Získáte dovednosti v sebepoznání, sebepojetí, sebereflexi, sebeřízení, psychohygieně

         ·            Prohloubíte si své znalosti o možnostech sebepoznání a sebeřízení

         ·            Vyzkoušíte si praktické metody pro poznání, reflexi, řízení a rozvoj sebe sama

         ·            Vyzkoušíte si jednoduché relaxační techniky

         ·            Zdokonalíte se v poskytování zpětné vazby zaměřené na rozvoj sociálních dovedností

         ·            Zlepšíte se v dovednosti správně poskytovat i přijímat zpětnou vazbu při vzájemném hodnocení včetně konstruktivní kritiky

 

Obsah kurzu v bodech

         ·            Osobnostní rozvoj pedagoga

  • Rozvoj schopností poznávání

  • Sebepoznání a sebepojetí     

  • Psychohygiena

         ·            Emoční a sociální rozvoj pedagoga                              

  • Sebeuvědomění

  • Sebeovládání

  • Sebemotivace, empatie

         ·            Komunikace pro pedagogy

  • Asertivita

  • Naslouchání

  • Řešení konfliktů

Poskytování a přijímání zpětné vazby

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

 „Zkušenost není to, co člověka potká, ale co člověk udělá s tím, co ho potkalo.“

 • Aldous Huxley

„Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si možná vzpomenu. Zapoj mě a já pochopím.“

 •  (čínské přísloví)

Popis kurzu

Třídenní interaktivní vzdělávací program je sestaven tak, aby rozvíjel profesní kompetence metodika prevence v oblasti rozvoje osobnostního, emočního a sociálního a komunikačního.


Prostřednictvím aktivit, které jsou zaměřené na sebepoznání vlastního já, jak se vnímám já, a jak mě vidí ostatní, sebeuvědomění toho, co v daném okamžiku cítíme a uplatnění vlastní preference v rozhodování, motivaci ostatních, na komunikaci v různých situacích, na cvičení pozorování, empatického a aktivního naslouchání, na dovednosti verbálního i neverbálního sdělování vedení dialogu, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřenou a pozitivní komunikaci, jednání v konfliktních situacích a další.

 

Porozumíte sami sobě i ostatním, naučíte se pracovat se svými pocity a vnitřními dialogy a zároveň zefektivníte komunikaci s druhými osobami. Získané poznatky následně můžete aplikovat při své práci ve škole při jednání se zákonnými zástupci a žáky.

 

Součástí každého tématu je rozbor modelových situací, nabízených aktivit a následná diskuse o možných reálných situacích. Seminář je vedený interaktivní formou praktického tréninku.

 

Cíl kurzu

         ·            Získáte dovednosti v sebepoznání, sebepojetí, sebereflexi, sebeřízení, psychohygieně

         ·            Prohloubíte si své znalosti o možnostech sebepoznání a sebeřízení

         ·            Vyzkoušíte si praktické metody pro poznání, reflexi, řízení a rozvoj sebe sama

         ·            Vyzkoušíte si jednoduché relaxační techniky

         ·            Zdokonalíte se v poskytování zpětné vazby zaměřené na rozvoj sociálních dovedností

         ·            Zlepšíte se v dovednosti správně poskytovat i přijímat zpětnou vazbu při vzájemném hodnocení včetně konstruktivní kritiky

 

Obsah kurzu v bodech

         ·            Osobnostní rozvoj pedagoga

  • Rozvoj schopností poznávání

  • Sebepoznání a sebepojetí     

  • Psychohygiena

         ·            Emoční a sociální rozvoj pedagoga                              

  • Sebeuvědomění

  • Sebeovládání

  • Sebemotivace, empatie

         ·            Komunikace pro pedagogy

  • Asertivita

  • Naslouchání

  • Řešení konfliktů

Poskytování a přijímání zpětné vazby

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
Metodik prevence
Termín kurzu
11.04.2024 - 13.04.2024
Město konání
Říčany u Prahy
Poznámka k termínu
11.4., 12.4. a 13.4.2024 (9.00-15.30 hodin)
Hodinová dotace kurzu
24
Vhodné i pro šablony
ANO
8 500 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.