Proč nezvládá klíčové kompetence odpovídající předškolním věku?

VZD01847
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Výchova a vývoj
Hodinová dotace kurzu
6
Vhodné i pro šablony
ANO
Popis kurzu:

Budete hledat příčiny selhávání dětí, neúspěchu při zvládání kompetencí, které jsou důležité pro osobní rozvoj a nabízí možnosti práce s nimi.
Budete se věnovat  významu klíčových kompetencí pro rozvoj dítěte, obsahu kompetencí v předškolním věku, jejich charakteristice a naplnění z hlediska vývoje dítěte v předškolním věku. V pěti vzdělávacích oblastech, v nichž se realizuje program školy (Dítě a tělo, psychika, ten druhý, společnost, svět) se zabývá tím, jaká úskalí přinášejí jednotlivé oblasti z hlediska případného selhávání dítěte. Dozvíte se, jaké příčiny mohou způsobovat selhání (opožděný psychomotorický vývoj, vývojové vady a poruchy, speciální potřeby žáků) a jak těmto dětem pomoci.

Cíl kurzu:

Seznámíte se s příčinami, které způsobují neúspěch dítěte z hlediska zvládání klíčových kompetencí daných RVP a ŠVP získáte informace o možnostech práce s těmito dětmi.
Zjistíte, jakým způsobem můžete těmto dětem pomoci a zdůrazníme nutnost rozvíjení pozitivních stránek bez ohledu na případné vývojové deficity.

Přehled témat na kurzu:
 • Klíčové kompetence, jejich charakteristika, obsah a význam pro rozvoj dítěte v předškolním věku. Celoživotní rozvíjení klíčových kompetencí.
 • Příčiny neúspěchu dětí při zvládání kompetencí, možnosti práce s těmito dětmi. Komplexní přístup k dítěti.
 • Pět vzdělávacích oblastí, ve kterých se vymezuje obsah ŠVP. V rámci jednotlivých oblastí je vě-nována pozornost následujícím tématům, ve kterých hledáme příčiny selhávání, ale též prostor pro rozvíjení pozitivních stránek dítěte: Motorika, lateralita. Rozumové schopnosti. Komunikativní schopnosti.


Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Popis kurzu:

Budete hledat příčiny selhávání dětí, neúspěchu při zvládání kompetencí, které jsou důležité pro osobní rozvoj a nabízí možnosti práce s nimi.
Budete se věnovat  významu klíčových kompetencí pro rozvoj dítěte, obsahu kompetencí v předškolním věku, jejich charakteristice a naplnění z hlediska vývoje dítěte v předškolním věku. V pěti vzdělávacích oblastech, v nichž se realizuje program školy (Dítě a tělo, psychika, ten druhý, společnost, svět) se zabývá tím, jaká úskalí přinášejí jednotlivé oblasti z hlediska případného selhávání dítěte. Dozvíte se, jaké příčiny mohou způsobovat selhání (opožděný psychomotorický vývoj, vývojové vady a poruchy, speciální potřeby žáků) a jak těmto dětem pomoci.

Cíl kurzu:

Seznámíte se s příčinami, které způsobují neúspěch dítěte z hlediska zvládání klíčových kompetencí daných RVP a ŠVP získáte informace o možnostech práce s těmito dětmi.
Zjistíte, jakým způsobem můžete těmto dětem pomoci a zdůrazníme nutnost rozvíjení pozitivních stránek bez ohledu na případné vývojové deficity.

Přehled témat na kurzu:
 • Klíčové kompetence, jejich charakteristika, obsah a význam pro rozvoj dítěte v předškolním věku. Celoživotní rozvíjení klíčových kompetencí.
 • Příčiny neúspěchu dětí při zvládání kompetencí, možnosti práce s těmito dětmi. Komplexní přístup k dítěti.
 • Pět vzdělávacích oblastí, ve kterých se vymezuje obsah ŠVP. V rámci jednotlivých oblastí je vě-nována pozornost následujícím tématům, ve kterých hledáme příčiny selhávání, ale též prostor pro rozvíjení pozitivních stránek dítěte: Motorika, lateralita. Rozumové schopnosti. Komunikativní schopnosti.


Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.