PRO-074.4 Toulky zimní přírodou

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02569
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
28 Kč
+ -

Určení: pro 2. - 5. ročník

Využití: Svým obsahem projekt propojuje učivo matematiky, českého jazyka, prvouky (2. ročník), přírodovědy a vlastivědy (5. ročník), to vše zasazeno do přírodního rámce blízkého i širšího okolí školy. Dále jsou realizovány cíle z oblasti environmentální výchovy, etické výchovy, dopravní výchovy a ochrany člověka za mimořádných událostí. Outdoorové vyučování svým principem naplňuje rovněž cíle MPP, neboť vede děti k pobytu k přírodě, k vhodnému využívání volného času, tudíž ke zdravému životnímu stylu. Pomocí neformálního učení založeného na prožitku a následném sdílení dojmů ve skupině jsou naplňovány klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální a občanské. Materiál obsahuje popis outdoorového vyučování určeného pro spojený 2. a 5. ročník. Vyučování bylo realizováno v okolí vesnické málotřídní školy, která se nachází u frekventované silnice. Součástí programu byla návštěva výstavy ovoce a zeleniny místního zahrádkářského spolku.

Směřujeme ke kompetencím - pozorovat přírodu, zaznamenávat bezpečná místa, měřit obvod a výšku stromu

Učivo - příroda kolem nás, les, dopravní výchova

Určení: pro 2. - 5. ročník

Využití: Svým obsahem projekt propojuje učivo matematiky, českého jazyka, prvouky (2. ročník), přírodovědy a vlastivědy (5. ročník), to vše zasazeno do přírodního rámce blízkého i širšího okolí školy. Dále jsou realizovány cíle z oblasti environmentální výchovy, etické výchovy, dopravní výchovy a ochrany člověka za mimořádných událostí. Outdoorové vyučování svým principem naplňuje rovněž cíle MPP, neboť vede děti k pobytu k přírodě, k vhodnému využívání volného času, tudíž ke zdravému životnímu stylu. Pomocí neformálního učení založeného na prožitku a následném sdílení dojmů ve skupině jsou naplňovány klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální a občanské. Materiál obsahuje popis outdoorového vyučování určeného pro spojený 2. a 5. ročník. Vyučování bylo realizováno v okolí vesnické málotřídní školy, která se nachází u frekventované silnice. Součástí programu byla návštěva výstavy ovoce a zeleniny místního zahrádkářského spolku.

Směřujeme ke kompetencím - pozorovat přírodu, zaznamenávat bezpečná místa, měřit obvod a výšku stromu

Učivo - příroda kolem nás, les, dopravní výchova

*
*
*
Předmět ZŠ
Projekty
Určeno pro
I. stupeň ZŠ 2. třída ZŠ 3. třída ZŠ 4. třída ZŠ 5. třída ZŠ
Formát
A4
Autor
Nogolová Renata