PRO-054.5 Dny zdraví

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01486
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
35 Kč
+ -

Určení: pro I. a II. stupeň

Využití: Tento projekt je modelovou ukázkou, jak lze zakomponovat do výuky výchovu ke zdraví nenásilnou a zajímavou formou praktických dílen, které jsou zvoleny na základě školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vycházejícího z programu „Škola podporující zdraví“. Důsledné propojení témat zdravovědy, poznáním vlastního těla, zdravím a nemocí, úrazy, první pomoci atd. nabízí širokou škálu možností, jak využít znalostí žáků a smysluplně je vést k zásadám podpory zdraví ve škole, tj. vytvářet pohodu prostředí, zdravé učení a v neposlední řadě otevřené partnerství. Celý projekt je vytvořen na základě školního kurikula výchovy ke zdraví a svým obsahem navazuje na vládou schválený dokument „Zdraví 21“, vycházející z programu Světové zdravotnické organizace pro 21. století.

Směřujeme ke kompetencím - být motivován k celoživotnímu učení, tvořivě myslet, řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat, spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, být ohleduplný a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duševním hodnotám, poznávat své schopnosti, rozhodovat o svém dalším uplatnění v životě

Učivo - péče o zdraví, zdravá výživa, osobní bezpečí, lidské tělo, návykové látky, rodičovství, první pomoc

Určení: pro I. a II. stupeň

Využití: Tento projekt je modelovou ukázkou, jak lze zakomponovat do výuky výchovu ke zdraví nenásilnou a zajímavou formou praktických dílen, které jsou zvoleny na základě školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vycházejícího z programu „Škola podporující zdraví“. Důsledné propojení témat zdravovědy, poznáním vlastního těla, zdravím a nemocí, úrazy, první pomoci atd. nabízí širokou škálu možností, jak využít znalostí žáků a smysluplně je vést k zásadám podpory zdraví ve škole, tj. vytvářet pohodu prostředí, zdravé učení a v neposlední řadě otevřené partnerství. Celý projekt je vytvořen na základě školního kurikula výchovy ke zdraví a svým obsahem navazuje na vládou schválený dokument „Zdraví 21“, vycházející z programu Světové zdravotnické organizace pro 21. století.

Směřujeme ke kompetencím - být motivován k celoživotnímu učení, tvořivě myslet, řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat, spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, být ohleduplný a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duševním hodnotám, poznávat své schopnosti, rozhodovat o svém dalším uplatnění v životě

Učivo - péče o zdraví, zdravá výživa, osobní bezpečí, lidské tělo, návykové látky, rodičovství, první pomoc

*
*
*
Předmět ZŠ
Projekty
Určeno pro
I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ 1. třída ZŠ 2. třída ZŠ 3. třída ZŠ 4. třída ZŠ 5. třída ZŠ
Formát
A4
Autor
Vévodová Eva