PRO-034.5 Integrace a humanizace

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01558
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
35 Kč
+ -

Určení: pro 1. ročník

Využití: Myšlenky J. A. Komenského o humanizaci školství neztratily na aktuálnosti ani v dnešní době. Nejvýznamnější postavení v tomto procesu se přisuzuje škole. Bohužel ještě i v současnosti se na mnohých školách dostávají myšlenky Komenského do střetu s praxí, protože žák je chápan jako pasivní předmět, škola trpí krizí ideálu ducha a jejím řízení přetrvává autoritativnost a formální vztahy. Návod odstranění těchto negativních jevů v našich školách a způsob, jak přivést do škol základní atributy lidského chování jako je laskavost, ohleduplnost, tolerance, úcta a vytváření podmínek pro všestranný a důstojný rozvoj člověka jako lidské bytosti v civilizované společnosti, jsme objevily v Integrovaném tématickém vyučování (ITV) autorek Susan Kovalikové a Karin Olsenové. Úspěch této inovace souvisí se změnou postoje učitelů ve výchově - vzdělávací práci se žáky. Když se podíváme na učitele, kteří se zúčastňují výcviků ITV, poznáme, že změna je možná, protože jsou to obětaví učitelé, kteří pro své žáky vytrvale hledají vyšší kvalitu učení a díky svému přesvědčení nacházejí odvahu chránit zájmy svých žáků. To nás podnítilo k vypracování projektu, který byl schválen Ministerstvem školství. Zkušenosti z půlroční práce v oblasti ITV chceme přiblížit v této práci. Naše vědomostí čerpáme z dvouletého studia ITV, opíráme se i o pedagogickou literaturu a časopisy i o metodické materiály učitelů ze Základní školy C. Majerníka a konečně využíváme i samostatnou učebnici ITV.

Směřujeme ke kompetencím - být iniciativní, plánovat, hodnotit, samostatně pracovat, ctít pravidla, být uctivý

Učivo - Ezop, bajka, lidský mozek, chobotnice, roční období

Určení: pro 1. ročník

Využití: Myšlenky J. A. Komenského o humanizaci školství neztratily na aktuálnosti ani v dnešní době. Nejvýznamnější postavení v tomto procesu se přisuzuje škole. Bohužel ještě i v současnosti se na mnohých školách dostávají myšlenky Komenského do střetu s praxí, protože žák je chápan jako pasivní předmět, škola trpí krizí ideálu ducha a jejím řízení přetrvává autoritativnost a formální vztahy. Návod odstranění těchto negativních jevů v našich školách a způsob, jak přivést do škol základní atributy lidského chování jako je laskavost, ohleduplnost, tolerance, úcta a vytváření podmínek pro všestranný a důstojný rozvoj člověka jako lidské bytosti v civilizované společnosti, jsme objevily v Integrovaném tématickém vyučování (ITV) autorek Susan Kovalikové a Karin Olsenové. Úspěch této inovace souvisí se změnou postoje učitelů ve výchově - vzdělávací práci se žáky. Když se podíváme na učitele, kteří se zúčastňují výcviků ITV, poznáme, že změna je možná, protože jsou to obětaví učitelé, kteří pro své žáky vytrvale hledají vyšší kvalitu učení a díky svému přesvědčení nacházejí odvahu chránit zájmy svých žáků. To nás podnítilo k vypracování projektu, který byl schválen Ministerstvem školství. Zkušenosti z půlroční práce v oblasti ITV chceme přiblížit v této práci. Naše vědomostí čerpáme z dvouletého studia ITV, opíráme se i o pedagogickou literaturu a časopisy i o metodické materiály učitelů ze Základní školy C. Majerníka a konečně využíváme i samostatnou učebnici ITV.

Směřujeme ke kompetencím - být iniciativní, plánovat, hodnotit, samostatně pracovat, ctít pravidla, být uctivý

Učivo - Ezop, bajka, lidský mozek, chobotnice, roční období

*
*
*
Předmět ZŠ
Projekty
Určeno pro
I. stupeň ZŠ 1. třída ZŠ
Formát
A4
Autor
Rindzáková Jarmila