PRJ-071.6 Myška a její kamarádi

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02984
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
42 Kč
+ -
Záměr celku: Hravou formou získat elementární znalosti ze života myšky; zopakovat si
základníbarvyaseznamovat sesbarvoudoplňkovou. Projektbyl realizován
ve smíšeném oddělení, proto jsou činnosti různorodé.

Činnosti: Výtvarnéaktivity;pohybovéhry,nácvikpísně;tříděnípodlepravidel;pracovní
listy; překážková dráha.

Výstupy: Aktivněnaslouchat,dodržovatpravidlahry,domluvit senaspolečném řešení,
sladit pohyb s hudbou, učit se rytmizovat; být pohybově zdatný, napodobit
pohyb dle vzoru, orientovat se v prostoru a ploše, rozvíjet hrubou a jemnou
motoriku; chápat číselnouřadu, význam číslaapoužívat číselnépojmy, poznat
a pojmenovat barvy; kooperativní činnost ve skupině, soustředit se na
činnost; podporovat tvořivost, postupovat a učit se dle instrukcí.
Záměr celku: Hravou formou získat elementární znalosti ze života myšky; zopakovat si
základníbarvyaseznamovat sesbarvoudoplňkovou. Projektbyl realizován
ve smíšeném oddělení, proto jsou činnosti různorodé.

Činnosti: Výtvarnéaktivity;pohybovéhry,nácvikpísně;tříděnípodlepravidel;pracovní
listy; překážková dráha.

Výstupy: Aktivněnaslouchat,dodržovatpravidlahry,domluvit senaspolečném řešení,
sladit pohyb s hudbou, učit se rytmizovat; být pohybově zdatný, napodobit
pohyb dle vzoru, orientovat se v prostoru a ploše, rozvíjet hrubou a jemnou
motoriku; chápat číselnouřadu, význam číslaapoužívat číselnépojmy, poznat
a pojmenovat barvy; kooperativní činnost ve skupině, soustředit se na
činnost; podporovat tvořivost, postupovat a učit se dle instrukcí.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Vařeková Romana